Gele kornoelje

Natuurjournaal 21 februari 2022

Nature Today
21-FEB-2022 - Gele kornoelje bloeit en broedtijd kerkuil is aangebroken.

Aan het eind van de winter is de gele kornoelje makkelijk te herkennen. Deze struik heeft nu nog geen blad, maar bloeit wel uitbundig met gele bloemetjes. Die vallen direct op te midden van struiken die verder nog kaal zijn! Vanwege de vroege bloei wordt de soort veel aangeplant in parken en tuinen. Let eens op of je in de buurt een gele kornoelje ziet staan.

Vanaf februari broedt de kerkuil. Paartjes brengen soms de periode buiten het broedseizoen zonder elkaar door. Nu het broedseizoen is aangebroken, zoeken ze elkaar weer op. Kerkuilen zijn over het algemeen monogaam, en zoeken pas een ander als hun huidige partner overlijdt. Kerkuilen zijn niet alleen trouw aan elkaar, maar ook aan hun broedplaats. Ze blijven niet het hele jaar op dezelfde plaats, maar keren waar mogelijk wel terug naar dezelfde locatie om te broeden. In Nederland zijn dat vaak kerktorens en schuren op het boerenland.

Kerkuil

Wil je meer weten over de natuur in jouw omgeving? Kijk dan op NatureToday.nl of download Nature Today in de appstores van Apple en Google Play.

Tekst: Marjolein Mooij, NatureToday.nl
Foto’s: Jansenka Topic, Saxifraga; Martin Mollet, Saxifraga