Wolf

Wolven in de Benelux en Duitsland in kaart gebracht

BIJ12, Zoogdiervereniging
23-FEB-2022 - De wolf is een soort die niet aan landsgrenzen gebonden is. De wolven in Nederland maken deel uit van de Centraal-Europese en de Alpiene wolvenpopulatie. Samenwerking tussen de Benelux en Duitsland heeft ertoe geleid dat er een grensoverschrijdende kaart van de wolventerritoria is gemaakt. Zo werken overheden samen om de wolvenpopulatie in beeld te brengen.

Ontwikkeling van wolventerritoria

Op de kaart is in beeld gebracht waar wolven in de Benelux en Duitsland de afgelopen jaren zijn waargenomen en hoe zich dat in de tijd heeft ontwikkeld. Op de kaart met wolventerritoria staat aangegeven of het gaat om een individu, een paar of een roedel. Deze kaart geeft een goed beeld van de ontwikkeling in de verspreiding en voortplanting van wolven in de Benelux en Duitsland door de jaren heen. Elk ‘wolvenjaar’ start in mei en loopt tot en met april van het jaar daarop. Hierbij wordt rekening gehouden met de biologie en voortplantingscyclus van de wolf.

Wolvenkaart Benelux 2020-2021

Samenwerking

De terugkeer van de wolf in de Benelux maakt internationale samenwerking noodzakelijk. Enerzijds voor uitwisseling van informatie, kennis en data en anderzijds voor het maken van onderlinge afspraken over schade, beleid en monitoring. De kaart is ontstaan uit deze samenwerking. Diverse organisaties uit de Benelux en Duitsland hebben hiervoor informatie uitgewisseld.

Wolven in Europa

De kaarten kunnen in de toekomst worden uitgebreid met data uit andere landen. Zodat deze kaart de komende jaren mogelijk van steeds meer landen de informatie weergeeft. Wolven uit landen als Denemarken, Polen, Frankrijk en de Alpenlanden kunnen immers ook naar de Benelux migreren.

Meer informatie

De kaarten zijn tot stand gekomen met sponsoring van het EuroLargeCarnivores. Het project wordt geleid door WWF Duitsland.

Tekst: Wolven In Nederland
Foto: Otto Jelsma