Medewerkers, stagiaires en vrijwilligers verzorgen drie gestrande gewone dolfijnen in Cape Cod, VS

IFAW zet in op betere bescherming van walvissen, dolfijnen en bruinvissen

Stichting IFAW
12-MRT-2022 - Onlangs verraste de Nationale Postcode Loterij IFAW met een bijdrage van 1,5 miljoen euro. IFAW gebruikt deze bijdrage om de bescherming van walvissen, dolfijnen en bruinvissen verder op te schalen. De dieren worden namelijk bedreigd.

Walvissen, dolfijnen en bruinvissen spelen een belangrijke rol in het reguleren van marine ecosystemen en in het opslaan van CO2, waarmee ze klimaatverandering helpen tegengaan. De schenking zal worden gebruikt om de overlevingskansen van geredde zeezoogdieren na hun vrijlating te helpen verbeteren. Ook zet het International Fund for Animal Welfare (IFAW) met de bijdrage een langdurig en duurzaam trainingsprogramma op om eerstehulpverleners te ondersteunen en op te leiden.

Walvissen en dolfijnen worden bedreigd 

Walvisachtigen – dit zijn walvissen, dolfijnen en bruinvissen – zijn iconische zeezoogdieren en geliefd bij mensen over de hele wereld. Hun voortbestaan wordt echter bedreigd. Dit blijkt uit het aanzienlijk toenemende aantal strandingen wereldwijd, waaronder de hotspots waar IFAW werkt: Nederland, Nieuw-Zeeland en de Verenigde Staten. Vorig jaar zagen we nog de massastranding van bruinvissen op de Waddeneilanden.

Het project dat mogelijk wordt gemaakt door de financiële ondersteuning van de Nationale Postcode Loterij zal zich richten op het opzetten van een innovatieve Intensive Care Unit. Het wordt de eerste in zijn soort, om de overlevingskansen van geredde walvisachtigen na hun vrijlating te helpen verbeteren. Ook zal er een internationaal trainingsprogramma worden ontwikkeld en zal IFAW samenwerkingsverbanden aangaan en campagne voeren met als doel bedreigingen voor deze diersoorten, zoals onderwaterlawaai, scheepsaanvaringen en verstrikking in vistuig, te verminderen.  

Bultrugwalvis en kalf

Sabine Zwiers, senior campaigner bij IFAW: “Onderwatergeluid en botsingen met schepen zijn een direct gevolg van de almaar groeiende scheepvaart en een groot, maar minder bekend, gevaar voor walvissen, dolfijnen en bruinvissen. IFAW wil graag met de scheepvaart samenwerken aan oplossingen die echt werken. De bijdrage van de Nationale Postcode Loterij maakt dat mogelijk.” 

Redden, rehabiliteren, uitzetten, beschermen 

IFAW staat wereldwijd bekend om haar expertise op het gebied van redding, behandeling en uitzetting van walvisachtigen in een veilige omgeving. Al bijna 25 jaar lang hebben IFAW's experts zowel een leidende als adviserende rol gehad bij acties in zestien landen en bijgedragen aan meer dan veertig wetenschappelijke publicaties. In Cape Cod in de Verenigde Staten is door betrokkenheid van IFAW's team de overlevingskans voor geredde en behandelde dieren van 15 procent naar bijna 75 procent gestegen. Door redding en bescherming te combineren, voorziet IFAW eerstehulpverleners en gemeenschappen van meer kennis en innovatieve oplossingen om in nood verkerende dieren te redden en weer uit te zetten in beter beschermde, veiliger leefgebieden.

Steun van de Nationale Postcode Loterij 

Het beschermen van deze diersoorten en het redden van individuele dieren is intensief werk. Het is gebaseerd op wetenschappelijk langetermijnonderzoek, de praktische ervaring en de samenwerking die het IFAW al bijna 25 jaar lang biedt in een van 's werelds grootste strandingsgebieden. De basis leggen voor een wereldwijd netwerk van gedeelde vaardigheden en innovatie is ook een grote onderneming, die sterk afhankelijk is van particuliere financiering – zoals de schenking van de Nationale Postcode Loterij.

Tekst: International Fund for Animal Welfare
Foto's: Andrea Spence, IFAW (leadfoto: medewerkers, stagiaires en vrijwilligers verzorgen drie gestrande gewone dolfijnen in Cape Cod, VS); Vanessa Mignon