Charadrius dubius. Kleine plevier

Natuurjournaal 12 mei 2022

Nature Today
12-MEI-2022 - Kleine plevier legt eieren en gewone zeehond heeft jongen.

Sommige vogels doen erg hun best op het bouwen van een nest. Ze slepen takken af en aan, metselen een mooi kommetje of hakken zorgvuldig een holte uit. Er zijn ook vogels die het helemaal anders doen. De kleine plevier is zo'n vogel. Een kuiltje in de grond is voldoende voor deze soort. Hij bekleedt het met wat steentjes en schelpjes, en dan kan het broeden beginnen. Op deze manier kan de kleine plevier op veel plaatsen broeden waar andere vogels niet in geïnteresseerd zijn. Je kunt deze soort nu broedend aantreffen op bijvoorbeeld bouwplaatsen, grote parkeerterreinen of in recreatiegebieden. De kleine plevier is te verwarren met de bontbekplevier, die er wel op lijkt. Maar als je in het binnenland twijfelt, is het zeer waarschijnlijk een kleine plevier. De bontbekplevier komt vaker aan de kust voor.

Pup van gewone zeehond

Op zandplaten in zee krijgen gewone zeehonden nu pups. Deze kunnen direct na de geboorte al zwemmen. Dat is handig, want op zandplaten kan water snel opkomen. In het begin hangen de jonge zeehonden aan de rug van hun moeder, pas later zwemmen ze zelfstandig. Gewone zeehonden kregen vroeger meestal half juni jongen, maar de geboorte vindt steeds eerder in het jaar plaats. Wetenschappers vermoeden dat dit komt doordat er tegenwoordig meer kleine vis te vinden is. Gewone zeehonden eten liever kleine vissen dan grote vissen. Met volop kleine vis te vinden, verkorten de vrouwtjes hun draagtijd blijkbaar steeds een beetje.

Wil je meer weten over de natuur in jouw omgeving, kijk dan op NatureToday.nl of download Nature Today in de appstores van Apple en Google Play

Tekst: Marjolein Mooij, NatureToday.nl
Foto's: Jan Nijendijk, Saxifraga; Mark Zekhuis, Saxifraga