Glaskikker van de soort Sachatamia albomaculata op een blad

Wilde dieren verkocht als exotische huisdieren

Stichting IFAW
12-NOV-2022 - Over de hele wereld worden dieren gevangen door handelaren in wilde dieren, over internationale grenzen gesmokkeld en vervolgens verkocht als exotische huisdieren. Vooral op de Europese en Noord-Amerikaanse markten. EU-burgers zijn niet alleen betrokken bij de smokkel van nationaal beschermde wilde dieren, maar hebben ook een aandeel in het in stand houden van de markt voor deze dieren.

Europa is medeplichtig aan illegale handel

De Europese Unie (EU) blijft een belangrijk knooppunt en bestemming voor wilde dieren, die zijn 'gestolen' uit Latijns-Amerika, Afrika, het Midden-Oosten, Azië en Oceanië. Dit blijkt uit een nieuw rapport dat in september werd uitgebracht door IFAW, Pro Wildlife en Humane Society International. Stolen Wildlife: The EU – a destination for wildlife traffickers onthult de Europese medeplichtigheid aan deze illegale handel. EU-burgers zijn betrokken bij de smokkel van nationaal beschermde wilde dieren, en dragen bij aan het in stand houden van de markt voor deze dieren.

De EU is één van de grootste importeurs van dieren die bestemd zijn voor de handel in exotische gezelschapsdieren. Slechts een zeer klein deel van de soorten in deze handel valt daadwerkelijk onder internationale en/of EU-wetgeving. Veel verhandelde soorten die in niet-EU-landen krachtens nationale wetgeving beschermd zijn, worden echter in het wild gevangen en in strijd met de nationale wetgeving van het land van herkomst uitgevoerd. Voorbeelden zijn de indrukwekkende Filipijnse zeilhagedis en de unieke glaskikkers uit Latijns-Amerika.

Inbeslagname van levende wilde dieren

Handhavingsambtenaren treden hard op tegen deze vorm van wildlife crime: zij arresteren de smokkelaars en bevrijden de dieren. Maar zonder vastgestelde procedures, adequate training en het juiste materiaal, weten handhavingsambtenaren vaak niet eens hoe ze deze dieren moeten hanteren of waar zij ze naartoe moeten sturen. Hierdoor lijden dieren vaak onbedoeld nog meer dan ze toch al deden. Ze worden zonder enige behandeling naar locaties gebracht die daar niet op voorbereid en niet op ingericht zijn. Het gebeurt maar heel zelden dat ze worden teruggebracht naar hun oorspronkelijke leefgebied.

Via IFAW’s project LAST (Live Animals Seized in Trade, levende dieren in beslag genomen in het handelsverkeer) helpen we handhavingsambtenaren bij het toepassen van de juiste procedures en de beste manieren om voor bevrijde dieren te zorgen.

Veilig weer terug in het wild

Glaskikker van de soort Sachatamia albomaculata Als ergens een dier wordt gered, schakelen we opvangcentra, reservaten en dierentuinen in om de dieren daar te laten verzorgen. Terwijl de dieren bijkomen en herstellen, bepalen we samen met de wildlifeautoriteiten en de wetenschappelijke gemeenschap wat het oorspronkelijke leefgebied van het dier is. En of het daar op een veilige en humane manier kan terugkeren voor een leven in het wild.

In samenwerking met instanties zoals IUCN National Committee of The Netherlands leggen we de huidige richtlijnen voor vrijlating naast ons neer en zoeken we naar innovatieve manieren om gezonde dieren uit te zetten in de vrije natuur en tegelijkertijd risico's voor bestaande wilde populaties te vermijden.

Tekst: IFAW
Foto: Brian Gratwicke