Kleine zeggenvegetatie met moeraskartelblad en waterdrieblad  in de Meppelerdieplanden.

Veldwerkplaats Kansrijkdom vernatting laagvenen

OBN Natuurkennis
14-FEB-2023 - Waar moet je op letten en wat je moet uitzoeken over nutriëntenbeschikbaarheid, hydrologie en vegetatie voor je vernatting in je terrein toe past? Het antwoord hoor je tijdens de Veldwerkplaats kansrijkdom vernatting laagvenen die OBN Natuurkennis op 11 april organiseert in De Wieden.

Als belangrijke klimaatmaatregel wordt in veel gebieden gedacht aan vernatting. Vernatting biedt kansen voor natuurherstel en kan verzuring en aantasting door hoge stikstofdepositie tegengaan.

De kansrijkdom van vernatting voor natuur kan van gebied tot gebied sterk verschillen, afhankelijk van de hydrologie en de hoeveelheid fosfor, kalk, ijzer en sulfaat in bodem, grond- en oppervlaktewater. Deze stoffen spelen een cruciale, maar ingewikkelde rol bij vernatting, en kunnen in verkeerde verhoudingen leiden tot sterke verruiging.

OBN heeft met een literatuuronderzoek en veldexperiment in beeld gebracht waar je op moet letten in je terrein en wat je moet uitzoeken over nutrientenbeschikbaarheid, hydrologie en vegetatie voor je vernatting gaat inzetten. Tijdens deze veldwerkplaats presenteren Tom van den Broek (Royal HaskoningDHV) en Martin Wassen (Universiteit Utrecht) de resultaten van het onderzoek. Samen met Rosalie Martens (Natuurmonumenten) nemen zij je mee naar de Wieden om de verschillen in de praktijk te zien.

Er zijn maar een beperkt aantal plaatsen beschikbaar dus schrijf je nu in!

Meer informatie

Tekst: Kennisnetwerk OBN
Foto: M. de Mars (leadfoto: Kleine zeggenvegetatie met moeraskartelblad en waterdrieblad in de Meppelerdieplanden)