Glasaal

Eerste glasaal van 2023 opnieuw bij Halfweg

Hoogheemraadschap van Rijnland, Stichting RAVON
17-FEB-2023 - Op woensdag 8 februari is de eerste glasaal van het seizoen 2023 gevangen. Deze 'babypaling' zwom via de vispassage van Gemaal Halfweg (NH) richting de boezem van Rijnland en kwam zo in de monitoringsfuik terecht. Ook in 2020 en in 2022 was de eerste melding op deze locatie. De vangst markeert de start van de jaarlijkse intrek van paling vanuit zee naar het zoete water.

Jaarlijkse monitoring bij Halfweg

Het voortbestaan van de paling staat onder druk. Paling wordt geboren in de Sargassozee. Ieder voorjaar komt de glasaal na een lange reis van zesduizend kilometer aan in de Noordzee en wil naar zoet water om daar verder op te groeien. Daarom heeft het Hoogheemraadschap van Rijnland in 2013 een vispassage geopend om glasaal en soorten als driedoornige stekelbaars meer mogelijkheden te bieden. Om te zien hoe goed de vispassage werkt en hoe het gaat met de doelsoorten, wordt van januari tot juli gemonitoord met een fijnmazige fuik. Dit gebeurt op deze locatie ongeveer twee keer per week door beroepsvisser Piet Ruijter in opdracht van het Hoogheemraadschap van Rijnland en Rijkswaterstaat.

De eerste glasaal van 2023

Samenwerking Noordzeekanaal

De waterbeheerders rondom het Noordzeekanaal werken samen aan vismigratie met provincie Noord-Holland, gemeente Amsterdam en het Havenbedrijf. Het doel is herstel en verbetering van migratieroutes, onder meer door het aanleggen van vispassages en het verder optimaliseren van de situatie bij gemalen door ze visveilig en vispasseerbaar te maken. Daarnaast zorgen ze ervoor dat het huis voor de vis op orde is door te werken aan een betere waterkwaliteit, aanleg van oevers die paai- en opgroeimogelijkheden bieden en ecologisch beheer en onderhoud. De jaarlijkse monitoringgegevens langs de intrekpunten in het Noordzeekanaal helpen het beheer verder te optimaliseren en leveren tevens waardevolle kennis over migratietrends.

Monitoring gehele Nederlandse kust

Naast Halfweg wordt er in Nederland op veel meer plekken gemonitord. Dat gebeurt om trends voor onder andere glasaal op te stellen en te kijken waar vismigratiemogelijkheden kunnen worden verbeterd. Op meer dan veertig locaties, waaronder Halfweg, vindt kruisnetmonitoring plaats door vrijwilligers onder coördinatie van RAVON. Meer informatie vind je op Ravon.nl/glasaal. Op de startdatum van deze monitoring werd op 13 februari ook al een glasaal in het Zeeuwse Paal gevangen. Ook Wageningen Marine Research monitort op veel locaties, onder andere met kruisnetten en Elver Finders, en draagt hiermee bij aan de Europese ICES index.

Doe mee!

  • Wil jij je ook graag inzetten voor het behoud van de paling? Dan ben je van harte welkom. Materiaal en instructies krijg je van RAVON. Ga voor meer informatie en om je aan te melden naar Ravon.nl/glasaal.

Tekst: Bart Schaub, Hoogheemraadschap van Rijnland; Martijn Schiphouwer, RAVON
Foto's: Jelger Herder; Geert Timmermans