Grote vos - primair

Grijp nu je kans een grote vos te zien

De Vlinderstichting
23-MRT-2023 - De grote vos was een jaar of vijfentwintig geleden vrijwel verdwenen uit ons land. Inmiddels is deze grote vlinder weer in opmars en wordt hij verspreid over de zandgronden en soms ook daarbuiten weer regelmatig gemeld. Maart en begin april zijn de beste tijd om ze te vinden. In de zomer is de trefkans lager. Grijp dus nu je kans!

Grote vos op schijnhazelaarDe grote vos overwintert, net als zijn kleine broertje de kleine vos, als vlinder. Ze reageren dus snel op mooie weersomstandigheden en kunnen dan direct worden waargenomen. Dat zagen we ook op de warme en zonnige dagen vorige week. Er zijn dit jaar al meer dan driehonderd grote vossen gezien, verspreid door het land. Ter vergelijking: van de algemene kleine vos zijn er ‘slechts’ zevenhonderd gemeld. In het begin van deze eeuw waren waarnemingen van de grote vos zeldzaam en gingen er jaren voorbij zonder dat er een werd waargenomen. Van 2012 tot 2014 waren er wel even meer waarnemingen, maar de daarop volgende jaren nam het aantal weer sterk af. Vanaf 2018 is de grote vos echter weer helemaal terug en de soort heeft zich, zo lijkt het, echt gevestigd. Ook dit jaar zijn er al van honderden locaties meldingen van grote vossen.

Het duidelijkste verschil tussen de kleine (links) en de grote vos (rechts) is het aantal stippen op de voorvleugel. De kleine heeft er daar drie, de grote vier, in de vorm van het atoomteken

Grote vos nectar drinkend op een PrunusDe grote vossen die nu en in de afgelopen weken zijn gezien, planten zich de komende tijd voort. Ze gaan op zoek naar een partner en paren. De vrouwtjes gaan vervolgens op zoek naar plekken om hun eitjes af te zetten. Dat doen ze op diverse loofbomen, zoals wilg en iep, maar ook fruitbomen worden wel gebruikt. Ze zetten de eitjes in groepjes bijeen af, zodat er meerdere rupsen bij elkaar zitten. Die zijn te vinden van april tot in juni. Dan verpoppen ze en in de zomer komt de nieuwe generatie tevoorschijn. Deze grote vossen worden maar weinig gezien. Waarschijnlijk gaan ze vrijwel direct in hun overwinteringsplekken. In het komend voorjaar komen ze dan weer tevoorschijn. Het is dus zaak om de komende weken op zoek te gaan naar de vlinders. Ze zijn hongerig na de winter en je kunt ze dan ook vooral vinden bij de vroege bloeiers, zoals sleedoorn en andere Prunus-soorten, wilg en, in parken en tuinen, de schijnhazelaar (Corylopsis). Geef je waarnemingen, liefst met foto, door via Waarneming.nl of Telmee, zodat ze worden opgenomen in de Nationale Databank Flora en Fauna.

Tekst en foto’s: Kars Veling, De Vlinderstichting (leadfoto: grote vos op Prunus)