veldparelmoervlinder - primair

Vlindervlucht Limburg landt op de Bemelerberg

De Vlinderstichting
6-APR-2023 - De Vlinderstichting bestaat 40 jaar en dat vieren we met een vlindervlucht door Nederland. Iedere maand staat een andere provincie centraal en in april is dat Limburg. We stellen hier een soort voor waarvoor Limburg een speciale verantwoordelijkheid heeft: de veldparelmoervlinder. Buiten deze provincie zin maar erg weinig populaties.

Limburg en zeker Zuid-Limburg is een bijzonder stukje Nederland. Door de zuidelijke ligging en door de kalk die nog op allerlei plekken aan de oppervlakte komt, is het voor dagvlinders een paradijsje. Veel soorten die door klimaatverandering uitbreiden vanuit het zuiden, komen het eerste in Limburg ons land binnen. Zo zijn de afgelopen jaren bijvoorbeeld de braamparelmoervlinder, het dambordje en het bleek blauwtje hier verschenen. Ook bruin dikkopje en dwergblauwtje zijn al wat langer aanwezig in Zuid-Limburg, maar ze breiden zich (nog) niet naar het Noorden uit.

Vijf soorten die in Limburg ons land zijn binnengekomen: v.l.n.r. braamparelmoervlinder, dambordje, bleek blauwtje, bruin dikkopje en dwergblauwtje

Verspreiding veldparelmoervlinder in Zuid-Limburg. In de kleine rode cirkels meta-populatie, de grotere, gestippelde cirkels: mogelijk betrokken in de meta-populatieDe veldparelmoervlinder is een ernstig bedreigde soort die kenmerkend is voor kruidenrijke, droge en vrij schrale graslanden met een afwisselende vegetatiestructuur. De veldparelmoervlinder heeft een zeer algemene waardplant: de smalle weegbree. Maar de in mei-juni vliegende vlinder heeft als rups een warm microklimaat nodig. Dit is alleen te vinden in een voedselarmere en structuurrijke vegetatie, waarin de rupsen groepsgewijs in een spinsel tussen overstaande grasstengels overwinteren. Dat vinden ze op de kalkgraslanden in Zuid-Limburg. De vlinders benutten allerlei bloemen, maar zijn wel aangewezen op voorjaarsbloeiers als margriet, knoopkruid en barbarakruid.

Hoewel de vlinders redelijk mobiel zijn, is de veldparelmoervlinder bij uitstek afhankelijk van een op landschapsschaal samenhangend netwerk van kleine populaties, waartussen de vlinders kunnen uitwisselen. We noemen dit een metapopulatie: een samenhangend netwerk van kleine populaties waarbij elke lokale populatie te maken heeft met een dynamiek van uitsterven en kolonisatie. Op en rond de Sint Pietersberg en in de omgeving van Bemelen bestaat zo’n metapopulatie.

Vlindervlucht

Veldparelmoervlinder

De Vlindervlucht van De Vlinderstichting landt op 19 april bij de Bemelerberg in Zuid-Limburg. We zijn er met een boeiende lezing van Michiel Wallis de Vries, die veel onderzoek heeft gedaan naar de vlinders in Zuid-Limburg. Ook is er een excursie om op zoek te gaan naar vlinders. De veldparelmoervlinder zal zeker uitgebreid aan de orde komen en tijdens de excursie bekijken we voorbeelden van herstelmaatregelen voor deze vlinder en andere biodiversiteit. We komen, als het weer een beetje meewerkt, zeker de oranjetipjes tegen die het ook zonder gerichte bescherming goed redden. En als het meezit kunnen we ook we ook de veldparelmoervlinder zien! Er kan maar een beperkt aantal mensen mee en u moet zich aanmelden.

Aanmelden kan op de website van De Vlinderstichting, hier vindt u ook meer informatie.

Tekst en foto’s: Kars Veling, De Vlinderstichting
Kaart: NDFF