Steuren uitzetten in De Biesbosch

Succesvolle vrijlating van steuren in de Rijndelta

ARK Rewilding Nederland
4-JUN-2023 - Met een eenvoudige staartslag, het water nauwelijks beroerend, zwemmen 29 steuren de Biesbosch in. Zoals hun voorouders honderdduizenden jaren gedaan hebben.

In de Biesbosch zijn 29 jonge Europese steuren, elk ruim dertig centimeter lang, losgelaten. Een juichende menigte sloeg het gade vanaf de kade. Professor Pieter van Vollenhoven – een  bevlogen natuurliefhebber die acht jaar eerder op deze plek het Biesbosch MuseumEiland opende met het overhandigen van enige vijversteuren – riep bij deze gelegenheid op tot een veel duidelijker georganiseerd natuurbeleid. Zodat deze steuren in de toekomst niet meer op hoeven zwemmen tegen een traag stromend en troebel overheidsbeleid.

De uitgezette steuren hebben een lengte van zo'n 30 tot 35 cm. en zullen de komende jaren kunnen groeien tot vissen van meer dan twee meter

De uitzetactie is een voorlopig hoogtepunt in het steurenproject van ARK Rewilding Nederland, Sportvisserij NL en WWF. Steurenspecialist Bram Houben van ARK: "Hier hebben we jaren naar toegewerkt. We hopen dat we met deze gezenderde steuren kunnen laten zien dat ze hier goed kunnen opgroeien. En realiseer je goed: deze vissen zijn zeldzamer dan zwarte neushoorns! Wat we vandaag doen is echt een mijlpaal." De uitzet is onderdeel van het vooronderzoek voor mogelijke herintroductie. Daarvoor werden ook in 2012 en 2015 al grotere steuren uitgezet, bij Millingen en Rotterdam. Deze vissen lieten zien dat ze de Noordzee goed konden bereiken. De kleine steuren die nu zijn vrijgelaten testen de Biesbosch als opgroeigebied.

Met zijn kenmerkende gevoel voor humor zei Pieter van Vollenhoven toe om over vijf jaar te komen kijken hoe het de steuren vergaat. “Ik zal mijn pillen blijven slikken – vijf jaar moet dan te doen zijn!” ARK-directeur Esther Blom en WWF-programmatrekker Bas Roels benadrukten het belang van het steurenproject in bredere zin: "Het gaat eigenlijk niet eens zo om de steur, het is een geweldige soort maar hij zal voor gezonde rivieren het verschil niet maken. Daarvoor zijn wij aan zet: Door het goede te doen voor de steur, doen we feitelijk het juiste voor de natuur van de rivierdelta die wij zijn," vertelt Blom. Ook het ministerie van LNV, vertegenwoordigd door directeur-generaal Donné Slangen, is blij met deze mijlpaal én met het initiatief dat door ARK, WWF en Sportvisserij Nederland met zoveel toewijding is genomen. ‘Het is goed om een visie te hebben: wij leven in een delta en de bijbehorende natuur moet hier terugkomen. Dat kan door de dynamiek van de zee terug te brengen in de delta." De vlucht ganzen die haar onderbrak, leek haar woorden luid gakkend kracht bij te willen zetten.

Professor Pieter van Vollenhoven, begaan met natuur en een wilde ambassadeur als de steur

Pieter van Vollenhoven droeg de steuren, kort voor hun vrijlating, symbolisch over aan de volgende generatie mensen die – als wij de juiste dingen doen – weer kunnen genieten van de aanwezigheid van een iconische vissoort uit onze grote rivieren. Een vissoort die dinosaurussen zag komen en gaan. "Ik droom ervan dat ik met kinderen of kleinkinderen aan de Waalkade in Nijmegen kan zitten, en zo’n joekel van een vis als een schim door het water kan zien glijden". Daarmee vat Bram Houben het gedeelde gevoel van de 130 aanwezige toeschouwers samen.

Met de bijplaatsing van 29 steuren is opnieuw een stap gezet naar de terugkeer van de Europese steur in de Europese rivierdelta's. Hiervoor zetten ARK Rewilding Nederland, WWF Nederland en Sportvisserij Nederland zich gezamenlijk in.

Tekst: Lars Soerink en Iris Roggema, ARK Rewilding Nederland
Foto's: Sabine Wolters, ARK Rewilding Nederland