dagpauwogen - primair

Kakelverse dagpauwogen

De Vlinderstichting
11-SEP-2023 - Gisteren drie kakelverse dagpauwogen tegelijkertijd in mijn tuin, dat heb ik dit hele jaar nog niet gezien. In normale jaren heeft de dagpauwoog één generatie per jaar, maar de laatste tijd zien we vaker dat er nog een generatie verschijnt in de nazomer. Dit heeft te maken met klimaatverandering en ook dit jaar lijken er nu veel nieuwe en verse dagpauwogen tevoorschijn te komen.

De nieuwe dagpauwogen gaan op zoek naar bloeiende planten om een goede voedselvoorraad mee de winter in te nemenIn het voorjaar zien we de dagpauwogen van het jaar ervoor, want deze vlinders overwinteren als vlinder. Ze zoeken voor die overwintering holle bomen, houtstapels, bunkers en schuurtjes, maar ze kunnen ook bij u op zolder zitten. In het voorjaar gaan ze op zoek naar een partner en na de paring zet het vrouwtje eitjes af op de waardplant: brandnetel. De rupsen die uit de eitjes komen verpoppen in de zomer en in juli-augustus verschijnt de eerste generatie van dat jaar. Normaliter gaat die, na even flink te hebben gebunkerd op onze vlinderstruiken, de winter in. Maar de laatste jaren zien we regelmatig dat die zomervlinders zich ook nog voortplanten en dat er dus in september een volgende generatie dagpauwogen tevoorschijn komt. Ook dit jaar is dat het geval en we zien dat er nu al meer dagpauwogen worden gezien in de monitoringroutes van het Meetnet Vlinders, dan in die zomergeneratie.

Het aantal dagpauwogen in de monitoringroutes van het Meetnet Vlinders, 2023 (blauw) in vergelijking met de voorgaande perioden

De laatste jaren komt het vaker voor dat er een extra generatie is en dat heeft waarschijnlijk te maken met de opwarming, waardoor de cyclus net wat sneller verloopt en er dus ruimte is voor deze ‘bonusgeneratie’. Het vochtige weer van de zomer heeft bovendien gezorgd dat de waardplant brandnetel er goed bij stond en dat zorgde voor goed voedsel voor de rupsen. De komende weken zullen er waarschijnlijk nog veel meer dagpauwogen verschijnen en deze zullen vervolgens naar hun overwinteringsplekjes op zoek gaan.

Het Meetnet Vlinders is een onderdeel van het Landelijk Meetprogramma Vlinders dat wordt uitgevoerd in opdracht van het ministerie van LNV en onderdeel is van het Netwerk Ecologische Monitoring (NEM).

Tekst en foto’s: Kars Veling, De Vlinderstichting