Lullula arborea. Boomleeuwerik

Natuurjournaal 15 oktober 2023

Nature Today
15-OKT-2023 - Buitenlandse boomleeuweriken nu in Nederland en bosmuis de boom in.

Boomleeuweriken die in Nederland broeden zijn hier in september vertrokken en nu zo’n beetje aangekomen in Zuid-Europa waar ze overwinteren. De vogels die je nu hier ziet, zijn broedvogels uit het noorden. Hun korte kuifje houden ze nu meestal plat. Ze hebben een lichte wenkbrauwstreep en als ze vliegen valt op hoe kort hun staart is. Soms lijkt het net of ze helemaal geen staart hebben! Vanaf half november zijn de meeste doorgetrokken, al blijven er altijd wel een paar overwinteren. Je vindt ze op dezelfde plekken als de broedvogels: heidegebieden, stuifzanden en in de duinen. Ondanks de naam zoekt de boomleeuwerik zijn eten altijd op de grond: ’s zomers meer insecten en in de winter vooral zaden en blaadjes.

De gewone bosmuis is een algemene muis in Nederland

De bosmuis zoekt daarentegen zijn eten (ook) wel in bomen, maar is niet alleen maar een bosbewoner. Ook in tuinen, parken, heggen en andere plekken zijn ze thuis, als er maar wat grote struiken en andere dekking zijn. Ze zijn ’s nachts actief en rennen, springen en klimmen heel wat af. Nu is de goede tijd voor ze, want ze eten graag zaden, bessen, noten en ook paddenstoelen. Kijk maar eens of je op een paddenstoel knaagsporen van muizen ziet: het zijn kleine tandafdrukken van één tot twee millimeter breed.

Tekst: Nienke Lameris, Nature Today
Foto’s: Luc Hoogenstein, Saxifraga; Rudmer Zwerver, Saxifraga