Mangroven

'Natuurlijke oplossingen' zijn sleutel bij aanpak klimaat- en biodiversiteitscrisis

Rode Kruis, WWF Nederland
17-NOV-2023 - "Een gratis oplossing voor het klimaatprobleem graag", stond woensdag 8 november groot op de voorpagina van de Volkskrant. Uit onderzoek van I&O Research blijkt dat een ruime meerderheid van de Nederlanders weliswaar stevig beleid tegen klimaatverandering steunt, maar dat de te nemen maatregelen te zwaar zijn voor de normale burger. En dat is natuurlijk heel begrijpelijk.

Natuur is de sleutel

Overheden, niet alleen de Nederlandse, lijken opmerkelijk genoeg steeds één oplossing over het hoofd te zien: en dat is als de wiedeweerga - op wereldschaal - veel meer investeren in natuurlijke oplossingen, in het Engels nature-based solutions genoemd. Meer natuur is de sleutel bij de aanpak van de klimaat- en biodiversiteitscrisis, want daarmee gaan we niet alleen de gevolgen van klimaatverandering tegen, maar versterken we ook onze eigen leefomgeving en biodiversiteit. Kortom, het is goed voor mens, natuur én dier.

Een kwart minder kosten

Nu al bedreigt klimaatverandering ontwikkelingslanden met enorme economische schade: tussen de 400 en 800 miljard dollar per jaar tegen 2030. Het Rode Kruis en het Wereld Natuur Fonds becijferden dat meer natuur, denk aan bossen, mangroves en koraalriffen, de kosten met een kwart verminderen. Naar schatting kan dat in 2030 zo’n 104 miljard dollar aan kosten door klimaatverandering schelen.

Koraal bij Belize

Win-win

We hebben de natuur harder nodig dan ooit. Gezonde natuur zorgt voor schoon water, schone lucht, voldoende biodiversiteit en betere landbouwopbrengsten. En bovendien fungeert de natuur als buffer tegen natuurgeweld. Een mangrovebos aan de kustlijn is de kraamkamer voor vissen en zorgt dus voor inkomsten voor lokale vissers. Het haalt CO2 uit de lucht. En het zorgt voor minder sterkere golfslag bij een tropische storm. En daarmee dus dat huizen overeind blijven. Dat natuur behouden blijft. En dat mensen zo’n storm, cycloon of tyfoon overleven. Nog niet overtuigd? Laten we dan eens naar het kostenplaatje kijken. Deze oplossingen zijn namelijk veel goedkoper. Iedere euro die je nu investeert in het voorkomen van rampen, scheelt 16 euro aan noodhulp achteraf. Snel verdiend dus.

COP-28

Over een paar weken komt de hele wereld bijeen in Dubai voor de VN-Klimaattop. Wat we nodig hebben zijn concrete doelen, genoeg financiering en eensgezindheid om het tij te keren. Overheden zullen nu echt fundamenteel anders moeten gaan denken en natuur leidend laten zijn in klimaatbeleid.

Geen quick fix

Het gaat hier niet om de quick fix. De natuur is dé duurzame oplossing om ons aan te passen aan het veranderende klimaat. Het Rode Kruis en het Wereld Natuur Fonds wachten niet op weifelende overheden. Van Zambia tot de Filippijnen zetten wij samen de schouders eronder. En we roepen wereldleiders op hetzelfde te doen. De kennis is er en er worden inmiddels links en rechts door overheden financiële beloften gedaan. Nu nog doen! Zo besparen we kosten, gaan we klimaatverandering tegen én voorkomen we veel menselijk leed.

Meer informatie

Tekst: Derk Segaar, Hoofd Internationale Hulp Rode Kruis en Bart Geenen, Hoofd Zoetwaterprogramma Wereld Natuur Fonds
Foto's: Mangrove Adoption Program; Antonio Busiello, WWF-US