Rallus aquaticus. Waterral

Natuurjournaal 15 december 2023

Nature Today
15-DEC-2023 - Randstedelijke waterrallen en slapende nachtvlinders.

In de winter zijn er de minste waterrallen in Nederland. Tussen de drie- en zesduizend in het hele land, maar vooral in Zeeland, Zuid- en Noord-Holland. Het is een moerasvogel die op hoge poten tussen de rietstengels stapt. Een deel van onze broedvogels is weggetrokken: naar Engeland, Frankrijk of zelfs een heel end verder tot Zuid-Europa en Noord-Afrika. Een kwakkelwinter vindt de waterral prima. Bij langdurige vorst is er minder eten, en zijn ze gedwongen de beschutting van het riet te verlaten op zoek naar voedsel. In stedelijk gebied wonen in stadsparken en kleinere rietgebieden ook vaak enkele waterrallen. Die zijn soms wat minder schuw, ze zijn wel wat gewend door het leven in de randstad.

Roesjes zitten soms met veel bij elkaar

Er is een klein aantal soorten dagvlinders dat als volwassen vlinder de winter doorbrengt – misschien wel bij jou in de schuur of op zolder. En er zijn ook nachtvlinders die dat doen. De hopsnuituil zoekt daarvoor begin november een holle boom op, of een plekje in een ondergrondse ruimte: een bunker, kelder of groeve. Daar worden ze wel gezien door vleermuistellers. Zij zien daar ook vaak veel roesjes, een nog algemenere overwinteraar. Die zit ook wel in schuren en op zolders. Aan de houding en de kleur kun je ze daar makkelijk herkennen.

Tekst: Nienke Lameris, Nature Today
Foto’s: Mark Zekhuis, Saxifraga; Kars Veling