hoogwatervluchtplaats bij winterhoogwater IJssel

Natuurjournaal 4 januari 2024

Nature Today
4-JAN-2024 - Hoogwatervluchtplaatsen druk bezocht en hulst is er allang klaar voor.

Ook voor watervogels is het prettig om af en toe vaste grond onder de poten te hebben. Tijdens hoogwater, vooral nu met de zeer hoge waterstanden in de rivieren en beken, zoeken vogels massaal overgebleven stukjes hogere grond op. Ze rusten er uit, ze poetsen er hun veren en wellicht is er nog ergens een worm te vinden voor de vogels die dat lekker vinden. Er is een grote diversiteit aan vogels aan te treffen, zoals ganzen, eenden, kieviten, meeuwen, zwanen en overwinterende wulpen. Je kan momenteel veel van deze groepen tegenkomen: zo gezellig allemaal bij elkaar is dat een mooi gezicht. 

De knalrode bessen van hulst

Het zijn bekende kerststukjes, de takken van hulst met rode bessen eraan. Maar ook na de kerst hebben ze een functie: als vogelvoer! Er zijn meer struiken en bomen die ’s winters bessen dragen, meestal rode bessen trouwens. De rode kleur van veel bessen dient als een visuele aanwijzing voor met name vogels, om de bessen op te sporen en ze te eten. Deze struiken met bessen zijn de ‘voorraadkelders’ van de natuur. Er zijn niet veel soorten vogels die de hulstbes bovenaan het menu hebben staan. Dat schijnt vooral voorbehouden aan de appelvink. Maar als de nood aan de vogel is, zoals bij strenger winterweer, dan komen ook lijsterachtigen als merels en koperwieken alsnog graag op de bessen af.

Tekst en foto’s: Mike Hirschler, IVN