Slide webinar

Terugkijken webinar impact Omgevingswet op natuur

SoortenNL
15-MRT-2024 - Vanaf 1 januari 2024 is de Wet Natuurbescherming opgegaan in de Omgevingswet. Op 5 maart organiseerde SoortenNL een webinar over de gevolgen van deze wijziging voor iedereen die zich bezighoudt met natuur. Vier experts vertelden hoe de wet in elkaar zit en lieten hun licht schijnen over wat er verandert voor het handelingsperspectief binnen specifieke onderwerpen, zoals de zorgplicht voor natuur.

SoortenNL wilde met dit webinar natuurbeschermingsorganisaties, ecologen, beleidsmakers, adviesbureaus en overige natuurprofessionals concrete handvatten aanreiken die het makkelijker maken om binnen de nieuwe Omgevingswet onze kwetsbare natuur te beschermen.

De sprekers

Onlangs verscheen het handboek 'Natuur in de omgevingswet'. Twee medeauteurs, Luuk Boerema (zelfstandig juridisch adviseur) en Fleur Onrust (advocaat en rechter-plaatsvervanger bij de rechtbank Overijssel op het gebied van omgevingsrecht), werkten mee aan dit webinar. De andere experts zijn adviseur natuurbeschermingsrecht Sander Hunink en projectleider bij de Zoogdiervereniging Glenn Lelieveld. Samen vertellen ze hoe de Omgevingswet in elkaar zit en wat de effecten zijn voor de mensen die met natuur en wetgeving te maken hebben.

Programma

De sprekers behandelden de volgende vragen:

  • Hoe is de natuur in de Omgevingswet verankerd? (Fleur Onrust).
  • Wat kunnen we met de zorgplichten voor natuur en wat is het verschil met het verleden toen de zorgplicht ook in de Wet Natuurbescherming stond? (Luuk Boerema).
  • Hoe zijn de regels binnen de Omgevingswet door de provincies uitgewerkt en wat betekent dit in de praktijk? (Sander Hunink).
  • Wat is de betekenis van de Omgevingswet voor personen en organisaties die met onderzoek naar en bescherming van soorten werken? (Glenn Lelieveld).

Je kunt de webinar terugkijken op YouTube:

Om dit object in te laden dien je marketing-cookies te accepteren.

Meer leren over het onderwerp?

  • De sprekers van het webinar hebben links aangeleverd waarmee je je verder kunt verdiepen in het onderwerp. Deze vind je op de site van SoortenNL.

Tekst en beeld: SoortenNL