steenmarter

Natuurjournaal 27 maart 2024

Nature Today
27-MRT-2024 - Steenmarterbaby's worden geboren en wat zijn die gele bloemen in de berm?

Het is kraamtijd voor steenmarters. Dat handelt de moeder in haar eentje af, steenmarters zijn solitair en man en vrouw ontmoeten elkaar alleen in de paartijd. Ze hebben in hun territorium meerdere schuilplaatsen. Dat kan van alles zijn: een holle boom, een hoekje onder dicht struikgewas of in een takkenbos, en ook allerlei plekken in schuurtjes, op zolders, in spouwmuren of onder het dak. Met wat er voorhanden is aan materiaal maakt de steenmarter een rommelig nest waarin ze rond deze tijd één tot vier jongen baart. Die zijn maar tien centimeter groot en hebben nog vijf weken lang hun oogjes dicht. Ze worden twee maanden gezoogd door de moeder. ’s Nachts jaagt ze op allerlei kleine dieren, van ratten en muizen tot kikkers en kevers. Na een schrale winter is nu ook haar lievelingskostje weer voor handen: eieren.

Raapzaad heeft iets kleinere bloembladen dan koolzaad

Een echt voorjaarsgezicht: gele velden met bloeiend koolzaad. Die komen vanaf april in bloei, maar er zijn in bermen en langs akkers wel al verdwaalde gele bloemen te zien. Is dat nou koolzaad? Of raapzaad? Wie het weet, mag het zeggen. Deze twee planten lijken enorm veel op elkaar. Niet zo gek, want koolzaad is een kruising tussen raapzaad en kool. Als je zo'n zoet geurende gele bloeier ziet, kan je gaan puzzelen met deze determinatiehulp. Om het ingewikkeld te maken heet koolzaad in het Duits Raps en in het Engels rapeseed.  

Tekst: Nienke Lameris, Nature Today 
Foto's: Jeroen François, Flickr; Ab H. Baas, Saxifraga