Oranjetipje - dicht- primair

De voorjaarsvlinders zijn er weer

De Vlinderstichting
11-APR-2024 - Op de eerste mooie dagen in het jaar, in februari en begin maart, komen de vlinderoverwinteraars als dagpauwoog en citroenvlinder tevoorschijn. Nu, in de loop van april, zien we vlinders die als pop de winter hebben doorgebracht, zoals de koolwitjes, boomblauwtje, bont zandoogje en oranjetipje. Wil je deze te zien krijgen, zoek dan op zonnige dagen op plekken waar bloemen bloeien.

Nu een blauwtje in de tuin is zeker een boomblauwtjeHet boomblauwtje wordt nu overal verspreid in het land gezien. Deze algemene vlinder overwintert als pop. Het is een prachtig felblauw vlindertje dat veel voorkomt in tuinen, maar ook op heiden en in bossen en bosranden. Als je nu, in april, een blauw vlindertje ziet dan is dat zeker en de vast een boomblauwtje. Het icarusblauwtje, waarvan de mannetjes ook felblauw van boven zijn, verschijnt pas in mei en bovendien heeft deze een ander leefgebied. Icarusblauwtje is een vlinder van bloemrijk grasland waar veel klaverachtigen staan, zoals rolklaver. Dat is een belangrijke waardplant, een plant waarop de rupsen gespecialiseerd zijn. Daar vliegen ze ook meestal met meer bij elkaar en altijd ‘laag bij de grond’. Het boomblauwtje zie je vooral in zijn of haar eentje en deze vliegt vooral langs bomen en struiken, vaak op 1,5 tot 2 meter hoogte.

Ook de volgende popoverwinteraars vliegen nu: v.l.n.r. oranjetipje, landkaartje en klein geaderd witje

Het bont zandoogje komt ook veel voor in tuinenEen andere popoverwinteraar die we nu veel te zien krijgen is het bont zandoogje. Ook deze is gebonden aan bomen en struiken, maar voelt zich ook uitstekend thuis in tuinen. Mannetjes zijn sterk territoriaal. Dat betekent dat ze, vanaf een vast punt, de omgeving scherp in de gaten houden; zodra er iets in ‘hun’ gebied verschijnt gaan ze er achteraan. Een ander mannetje wordt soms tot tientallen meters omhoog achtervolgd en weggejaagd. Vrouwtjes mogen natuurlijk wel blijven, want daar was het hem om te doen. Ook het oranjetipje wordt erg veel gemeld op de invoerportalen Waarneming.nl en Telmee.nl. Dit is een echt voorjaarsvlindertje, dat alleen vliegt van eind maart tot begin mei. Voor veel vlinderaars is het dan ook een echte lentebode, zoals de boerenzwaluw dat is voor veel vogelaars. Over het boeiende gedrag van het oranjetipje verscheen al eerder een uitgebreid natuurbericht. Als je de komende weken rondloopt op plekken met oranjetipjes zul je dat gedrag ook zelf kunnen zien en herkennen. Dan wordt vlinders kijken nog boeiender dan als je alleen maar kijkt met welke soort je te maken hebt.

Tekst en foto’s: Kars Veling, De Vlinderstichting