Madelief

Symposium: streven naar biodiversiteit búíten natuurgebieden

Groene Bondgenoten, Zoogdiervereniging
9-MEI-2024 - Zeker 80 procent van ons land is géén natuurgebied. Ook in bijvoorbeeld steden, havengebieden en akkerbouwgebieden dient biodiversiteit een plek te krijgen. Over deze uitdaging en de bijdrage die burgers hieraan kunnen leveren, gaat het symposium ‘Samen op weg voor meer biodiversiteit - de mogelijkheden van Basiskwaliteit Natuur en citizen science’ op vrijdagmiddag 24 mei in Rotterdam.

Tijdens het symposium geven diverse sprekers inzicht in de methoden om in ogenschijnlijk natuuronvriendelijke gebieden toch meer biodiversiteit te ontwikkelen. Want lang niet alle soorten leven in beschermde natuur.

Basiskwaliteit Natuur als basis

Kars Veling van Vlinderstichting/Groene Bondgenoten legt uit wat het begrip Basiskwaliteit Natuur inhoudt. Luc Hoogenstein van energiemaatschappij Eneco laat zien hoe zij streven naar meer biodiversiteit in energielandschappen, terwijl Frank Verhoeven van Boerenverstand laat zien hoe je kunt werken aan meer natuurwaarden in akkerbouwgebieden. Evelien van Doorn van Bureau Stadsnatuur licht toe hoe stedelijke gebieden meer biodiversiteit kunnen krijgen. Jan Putters van het Havenbedrijf Rotterdam vertelt over de mogelijkheden om zelfs in havengebieden de natuurkwaliteit te verhogen.

Ree

De meerwaarde van citizen science

Streven naar meer biodiversiteit buiten natuurgebieden gaat niet vanzelf. Kunnen lokale groene burgerorganisaties zoals KNNV-afdelingen andere organisaties helpen om hun groene doelen te halen? Ook dit staat centraal tijdens het symposium. Piet Mout van Natuurvereniging KNNV-Hollandse Delta laat zien wat bereikt wordt dankzij ‘citizen science’, de actieve rol van ‘burgerwetenschappers’ door zelf natuuronderzoek te doen. Een rol die nog meer verdieping kan krijgen door, indien nodig, ook het beleid actief te beïnvloeden. Ook de andere sprekers laten zien welke mogelijkheden burgers hebben om de biodiversiteit in hun omgeving te vergroten.

Week van de Biodiversiteit

Het symposium is onderdeel van de Week van de Biodiversiteit. Tijdens deze week organiseren diverse groene organisaties activiteiten waarin het belang van een grotere biodiversiteit centraal staat. Natuurvereniging KNNV organiseert bijvoorbeeld van 18 tot en met 26 mei in het hele land excursies, lezingen, cursussen en openbare inventarisaties. De Verenigde Naties hebben 22 mei uitgeroepen tot Internationale Dag van de Biodiversiteit. Op die dag staan we wereldwijd stil bij de waarde en rijkdom van het leven op aarde. Biodiversiteit bestaat niet alleen uit de variatie tussen soorten, maar ook uit de biodiversiteit binnen soorten; de genetische diversiteit en de diversiteit aan ecosystemen waarbinnen al dat leven zich afspeelt.

Meer informatie

  • Het symposium ‘Samen op weg voor meer biodiversiteit - de mogelijkheden van Basiskwaliteit Natuur en citizen science’ vindt plaats op vrijdag 24 mei van 13.00 tot 16.30 uur. De locatie is het hoofdkantoor van Eneco in Rotterdam. De toegang is gratis maar aanmelden is verplicht. Dit kan tot en met 16 mei via de website van KNNV-Hollandse Delta.

Tekst: Wanne Roetemeijer, KNNV
Foto’s: Luc Hoogenstein