Charadrius dubius. Kleine plevier

Natuurjournaal 20 mei 2024

Nature Today
20-MEI-2024 - Kleine plevier broedt in het binnenland en let op glassnijders.

Het lijken zulke onwaarschijnlijke plekken voor een vogel om te broeden: een zandafgraving, een grindgat, een bouwplaats of zelfs een parkeerterrein! Maar de kleine plevier is een echte pionier die juist op hele kale, zandige en stenige plekken broedt voordat ze begroeid raken. Behalve de door mensen gecreëerde situaties zijn dat ook oevers, van plasjes tot rivieroevers. Op deze plekken zijn ze echter wel gevoelig voor verstoring. Het is dus een goed idee om je hond ook hier in het broedseizoen aan de lijn te houden. Op dit moment zitten de meeste kleine plevieren te broeden, na drie tot vier weken komen de kuikens uit. De ouders verzorgen de jongen een week of vier, daarna gaan ze nog een keer broeden.

De glassnijder is voor een glazenmaker aan de kleine kant

In tegenstelling tot de kleine plevier houdt de glassnijder juist van water met veel planten eromheen. Deze libel vliegt volop in mei en het begin van juni, daarna zie je ze niet veel meer. Je kan ze in bijna heel Nederland aantreffen, vooral in laagveenmoerassen zijn ze heel algemeen. Maar ook bij plassen, poelen, vennen, sloten en kanalen kun je ze tegenkomen. De glassnijder hoort bij de familie van de  glazenmakers. Die zijn allemaal blauw-groen en dus niet zo makkelijk uit elkaar te houden. Maar de glassnijder is vrij klein en bovendien vroeg in het jaar actief, de andere soorten vliegen later. Lees hier meer over hoe je ze kan herkennen.  

Tekst: Nienke Lameris, Nature Today 
Foto's: Luc Hoogenstein, Saxifraga