Meld mate essentaksterfte

Meld mate van essentaksterfte
Help essentaksterfte in kaart te brengen door de mate van essentaskterfte die je momenteel ziet door te geven.

Met account of Zonder account

Hieronder staat uitgelegd hoe een waarneming van de mate van essentaksterfte doorgegeven kan worden.

Selecteer in het eerste veld de module 'Essentaksterfte' (zie figuur hieronder).
Bij de velden 'Groep', 'Soort' en 'Gebeurtenis' hoeft u niets te selecteren omdat daar iedere keer maar 1 optie is.

Bij het veld 'Gebeurtenis detail' selecteert u de mate van essentaksterfte die u heeft waargenomen. Standaard staat 'Alleen maar zieke en dode essen' ingevuld. U kunt daar ook 'Eén gezonde es in een gebied met zieke essen', 'Enkele gezonde essen in een gebied met zieke essen' of 'Alleen maar gezonde essen' selecteren.

In het gedeelte 'Locatie van uw waarneming' geeft u aan waar u uw waarneming heeft gedaan. Standaard staat de Boterstraat 2A in Utrecht geselecteerd. U kunt dat aanpassen door in het veld boven de kaart het juiste adres in te vullen. Het rode ballonnetje in de kaart verspringt dan automatisch naar die locatie. U kunt ook in de kaart het rode ballonnetje verplaatsen door het ballonnetje met de muis aan te klikken en vervolgens naar de juiste locatie te verslepen. Zodra u het ballonnetje los laat komt het adres van de nieuwe locatie in het veld boven de kaart te staan.

Direct onder de kaart kunt u een foto van de waargenomen es(sen) toevoegen. Dit is niet verplicht.

Selecteer in het veld 'Datum' de datum waarop u de waarneming gedaan heeft.

In het veld 'Opmerkingen' kunt u nog opmerkingen toevoegen.
Als u alles ingevult heeft klikt u op de button 'Opslaan'. U krijgt vervolgens nog een aantal vragen.

Screenshot van het waarnemingsformulier om de mate van essentaksterfte door te geven