Contact

Voor meer informatie over de GrowApp kunt u contact opnemen met:

Ir. Matthijs Begheyn
Stichting GLOBE Nederland
Email: info@growapp.today

Dr.Ir. Arnold van Vliet
Leerstoelgroep Milieusysteemanalyse
Wageningen University
Email: arnold.vanvliet@wur.nl
Tel: +31-317-485091