Soorten

Het GLOBE programma vraagt leerlingen en gebruikers van de GrowApp speciaal te letten op de onderstaande soorten.

Een meer gedetailleerdere beschrijving van de soorten kan hieronder gedownload worden. De teksten zijn in het Engels. 

 

Voorbeeld van een pagina met een beschrijving van de soort