Landbouw

Hieronder vindt u de landbouwsoorten waar we fenologische gegevens van verzamelen. Eronder staat welke gegevens we precies van de soorten verzamelen.

Soorten

Aardappel
Grasland
Haver
Maïs
Triticale
Wintergerst
Winterrogge
Wintertarwe
Zomergerst
Zomertarwe
Triticale (CC BY-SA 3.0-licentie) Triticale

Welke waarnemingen doorgeven?

Eerste zaaidatum

De eerste dag waarop het veld ingezaaid wordt (granen).

Eerste pootdatum

De eerste dag waarop de aardappels gepoot worden.

Eerste bloei

Voor granen: de eerste dag waarop bij ongeveer 5% van de aren de eerste bloemen in het midden van de aar zich dusdanig geopend hebben dat de meeldraden zichtbaar zijn.

Voor aardappel: de eerste dag waarop ongeveer 10% van de planten in een veld bloeien.

Eerste oogst

De eerste dag waarop het gewas geoogst wordt (aardappel en granen).

Opkomst

Voor granen: de eerste dag waarop de eerste plantjes uit de grond komen en één centimeter groot zijn. De plantrijen moeten al herkenbaar zijn.

Voor aardappel: de eerste dag waarop ongeveer 50% van de planten in een aardappelveld opkomen.

In aar komen

De eerste dag waarop bij ongeveer 50% van de planten de top van de aren tevoorschijn komt (granen).

Eerste keer maaien voor kuilvoer

De dag waarop voor de eerste keer gemaaid wordt voor de productie van hooi (grasland).

Beweiding met koeien

De dag waarop koeien voor het eerst de wei in gaan of de dag waarop ze voor het eerst weer op stal gaan (grasland).