Bosmuis

Eerste hazelmuis gespot

ARK Rewilding Nederland
11-SEP-2011 - Afgelopen week is de eerste controle gedaan voor het hazelmuis monitoringsonderzoek in Limburg en het was al meteen raak. Langs de bosrand van het Vijlenerbos werd de eerste hazelmuis gespot in een nestbuis. Dit is een goed teken, ze zitten er in ieder geval. Nu afwachten hoe zij gaan reageren op de nieuwe ontwikkelingen in het gebied.

Bericht uitgegeven door ARK op [publicatiedatum]

Afgelopen week is de eerste controle gedaan voor het hazelmuis monitoringsonderzoek in Limburg en het was al meteen raak. Langs de bosrand van het Vijlenerbos werd de eerste hazelmuis gespot in een nestbuis. Dit is een goed teken, ze zitten er in ieder geval. Nu afwachten hoe zij gaan reageren op de nieuwe ontwikkelingen in het gebied.

Nestcontrole hazelmuis (foto: Bram Houben)

Bosmuisnest (foto: Bram Houben)

Bosmuis (foto: Bram Houben)

ARK wil in Limburg een duurzame hazelmuispopulatie tot stand te brengen via de door haar beproefde aanpak van een meer natuurlijke ontwikkeling van gebieden. Hazelmuizen leven namelijk vooral in struwelen en op de rijke overgangen van grasland naar bos. Daar bouwen ze hun nest en vinden ze hun voedsel dat bestaat uit zaden, bessen, knoppen en insecten. Op veel plekken is nu een harde overgang van bos naar weiland en ontbreken deze specifieke leefgebieden. ARK zet zich in voor het herstel van deze onbrekende schakels in de natuur.

Om de ontwikkeling van de hazelmuispopulatie te volgen is een monitoringsonderzoek gestart met de Zoogdiervereniging. Dit onderzoek gaat de aankomende jaren in kaart brengen hoe het met de hazelmuispopulatie gaat in en rondom het Drielandenpark. Dit wordt gedaan met nestbuizen waar deze dieren graag een nestje in maken. Tachtig nestbuizen zijn uitgelegd en verdeeld over verschillende trajecten. Vorige week de eerste controle gedaan en het was al meteen raak. Langs de bosrand van het Vijlenerbos, grenzend aan de ARK gebieden, werd de eerste hazelmuis gespot in een nestbuis. Dit is een goed teken, ze zitten er in ieder geval! Nu afwachten hoe zij gaan reageren op de nieuwe ontwikkelingen in het gebied.

Bosmuizen lieten zich makkelijker spotten en zitten daar dan ook in wat grotere aantallen. In maar liefs 12 buizen werden sporen van hazelmuizen aangetroffen of hazelmuizen zelf. Deze lieten zich ook wat makkelijker fotograferen.

Tekst: Marjolein Sterk en Bram Houben, ARK
Foto's: Bram Houben, ARK