kleine parelmoervlinder - Kars Veling

Konijn helpt parelmoervlinder

De Vlinderstichting
20-APR-2008 - De eerste kleine parelmoervlinder is waargenomen in de duinen bij Haarlem. Deze prachtige vlinder, waarvan de rupsen op viooltjes leven, heeft wat met konijnen.

Bericht uitgegeven op zondag 20 april 2008 door De Vlinderstichting

De eerste kleine parelmoervlinder is waargenomen in de duinen bij Haarlem. Deze prachtige vlinder, waarvan de rupsen op viooltjes leven, heeft wat met konijnen.

Aan de prachtig glanzende parelmoervlekken op de onderzijde van de kleine parelmoervlinder, heeft een hele groep vlinders de naam parelmoervlinders te danken. De meeste parelmoervlinders zijn oranje met een donkerbruin tot zwart netwerk van lijnen en vlekken. De kleine parelmoervlinder heeft ook een oranje bovenzijde, maar hierop zitten zwarte ronde vlekken. De rupsen van deze vlinder leven op viooltjes. In de duinen is dit vooral het duin- of driekleurig viooltje. In het binnenland, waar de soort de laatste jaren steeds meer wordt gezien, kiezen rupsen voor het akkerviooltje.

Viooltjes kiemen goed op open plekken. Konijnen creëren deze plekken met hun gegraaf. Konijnen eten ook graag viooltjes. Doordat ze de zaden onaangetast weer uitpoepen en nog bemesten ook kunnen de viooltjes welig tieren. De ziekte myxomatose kost veel konijnen het leven. Hierdoor wordt er veel minder gegraasd en gegraven dan voorheen. Doordat er ook veel voedingsstoffen uit de lucht in het duinterrein terechtkomen, zijn de duinen de afgelopen tientallen jaren sterk dichtgegroeid met gras. Dit zie je direct terug in een achteruitgang van de kleine parelmoervlinder. In het binnenland, waar de soort zich op kleinschalige akkers voortplant, zien we een toename. Dit heeft waarschijnlijk te maken met het warmer wordende weer, vooral in de zomer.

Tekst en foto: Kars Veling, De Vlinderstichting