Roodpootvalk, wikipedia, This image comes from the book Naumann, Naturgeschichte der Vögel Mitteleuropas (Natural history of the birds of central Europe) of 1905 or his earlier works. The copyrights for those books have expired and this image is in the public domain.

Zo halverwege het jaar...

Sovon Vogelonderzoek Nederland
15-JUN-2008 - De eerste zes maanden van het jaar bracht veel moois voor vogelend Nederland, waaronder vele roodpootvalken.

Bericht uitgegeven door SOVON op zondag 15 juni 2008

De eerste zes maanden van het jaar bracht veel moois voor vogelend Nederland, waaronder vele roodpootvalken.

Zo op de helft van het jaar is het een mooi moment voor een eerste terugblik op de mooie maanden die voorbij zijn. Wat een voorjaar, wat een voorjaar! Na de zachte, natte winter werd het in april dan eindelijk een beetje lente. Sommige vogelsoorten waren eerder, andere soorten kwamen op de normale tijd terug. Vanaf Koninginnedag tot halverwege mei was het een aantal dagen zeer fraai en warm met veel oostenwinden. Dit had onder andere een geweldige influx van roodpootvalken tot gevolg met op sommige plekken meerdere exemplaren van deze schitterende valkensoort. In het Fochteloerveen (grens Friesland en Groningen) hield zich zelfs een groep op van ruim dertig exemplaren die zich een aantal dagen tegoed deden aan de pasuitgevlogen libellen. Dit tot grote vreugde van vogelaars en fotografen die zich soms letterlijk verdrongen om een mooi plaatje te schieten. Het onbetwitste hoogtepunt van dit voorjaar.

De roodpootvalk is een oostelijke soort die koloniegewijs broedt in Hongarije en verder oostelijk. In sommige jaren worden ze onder invloed van oostenwinden verder dan hun normale verspreidingsgebied geblazen en kunnen dan ook Nederland bereiken. In 1992 was er ook een zeer omvangrijke influx van roodpoten, het duurde dus 16 jaar voor er weer zo'n groot aantal ons land heeft bereikt. In normale jaren worden er slechts enkelen in ons land waargenomen.

Ziet u de komende dagen nog een roodpootvalk, geef hem dan door op een van de waarnemingensites om de omvang van de influx compleet te krijgen.

Tekst: Harvey van Diek, SOVON
Figuur: Naturgeschichte der Vögel Mitteleuropas, Naumann