Natuurberichten

Uitgever: Sovon Vogelonderzoek Nederland

Vogels tellen, dat is de kernactiviteit van Sovon Vogelonderzoek Nederland. Met landelijke telprojecten gedurende het hele jaar houden we bij welke soorten vogels waar voorkomen en hoeveel. Onafhankelijkheid, objectiviteit en borging van kwaliteit zijn onze kernwaarden. De resultaten van de tellingen vormen namelijk een belangrijke basis voor het natuurbeleid en -beheer in ons land en worden voor een breed aantal toepassingen gebruikt. Daarnaast zoeken we naar verklaringen van veranderingen middels onderzoek. Waarom gaan vogelsoorten in aantal achteruit of vooruit? Sovon is een non-profit organisatie met een ANBI-status.
Deel deze pagina

Pagina 1 van 66 - 652 Resultaten

Jonge Blauwe Kiekendief met zender

Anno 2021 broeden er minder blauwe kiekendieven dan zeearenden in Nederland. Alleen op Texel, Terschelling en in de Groningse akkers komen nog paren voor. Afname van de broedpopulatie wordt waarschijnlijk veroorzaakt doordat..


Lees verder 10 september 2021   1 week oud
Takkelingen. Jonge boomvalken

Boomvalken broeden steeds vaker in hoogspanningsmasten. Mocht je deze prachtige vogel willen zien, dan loont het dus de moeite om in het voorbijgaan eens goed omhoog te kijken. Maar hoe kom je meer te weten over een soort die zo..


Lees verder 27 augustus 2021   3 wkn oud
Ochtendgloren na een natte nacht

Op 14 augustus om 10.00 uur gingen honderd jongeren en experts van de Nederlandse Jeugdbond voor Natuurstudie en SoortenNL van start om in 24 uur zoveel mogelijk planten en dieren waar te nemen op zoveel mogelijk plekken op..


Lees verder 18 augustus 2021   1 maand oud

Van 17 juli 2021 tot en met 9 januari 2022 is de vogeltentoonstelling 'Vogelpracht' te zien in het Teylers Museum te Haarlem. Stap binnen in een bonte volière, ontdek de mooiste vogelafbeeldingen uit de collectie van het museum en..


Lees verder 13 augustus 2021   1 maand oud
foeragerende ooievaars lead

Veel vogels zijn voor hun broedsucces deels afhankelijk van gunstige weersomstandigheden. Zo ook de ooievaar. De afgelopen voorjaren bestonden echter uit extremen: na enkele jaren van droogte, verzuipen we nu ineens in een..


Lees verder 30 juli 2021   1 maand oud
Tureluur op plasdras weiland Marken

Met de meeste weidevogels gaat het niet goed. De Grutto en de Scholekster zijn de laatste decennia flink in aantal afgenomen en de Kievit gaat daar nu in rap tempo achteraan. Een uitzondering daarop is de Tureluur, die niet meer..


Lees verder 2 juli 2021   2 mnd oud
Gezenderde raaf EENMALIG GEBRUIK

Op Koningsdag zijn zes raven op de Veluwe voorzien van een GPS-zender. Hierdoor kan voor het eerst in Nederland onderzoek gedaan worden naar verblijfplaatsen en terreingebruik van jonge raven. Wat het extra spannend maakt, is dat..


Lees verder 23 juni 2021   2 mnd oud
Kwartelkoning

Ieder jaar wordt de schaarse en mysterieuze kwartelkoning twee weekenden lang geteld. Ook meldingen tussen deze twee weekenden in worden meegenomen in een jaarlijks overzicht. De voorlopige tussenstand tekent zich af: er zijn..


Lees verder 19 juni 2021   3 mnd oud
Overvliegende wulp

Al meer dan twintig jaar organiseren Sovon Vogelonderzoek Nederland en Vogelbescherming Nederland jaarlijks een ‘Jaar van’. 2019 was het Jaar van de wulp, landelijk en internationaal een zorgenkind met snel krimpende..


Lees verder 3 juni 2021   3 mnd oud

Vooruitlopend op het Jaar van de Merel in 2022 is Sovon Vogelonderzoek Nederland dit jaar bezig met het verzamelen van nestgegevens. Want hoeveel we ook weten over de merel, goede gegevens over nestsucces zijn schaars. Hoe het..


Lees verder 21 mei 2021   4 mnd oud

Archief