Natuurberichten

Uitgever: Sovon Vogelonderzoek Nederland

Vogels tellen, dat is de kernactiviteit van Sovon Vogelonderzoek Nederland. Met landelijke telprojecten gedurende het hele jaar houden we bij welke soorten vogels waar voorkomen en hoeveel. Onafhankelijkheid, objectiviteit en borging van kwaliteit zijn onze kernwaarden. De resultaten van de tellingen vormen namelijk een belangrijke basis voor het natuurbeleid en -beheer in ons land en worden voor een breed aantal toepassingen gebruikt. Daarnaast zoeken we naar verklaringen van veranderingen middels onderzoek. Waarom gaan vogelsoorten in aantal achteruit of vooruit? Sovon is een non-profit organisatie met een ANBI-status.

Pagina 1 van 71 - 701 Resultaten

huismussen

Sovon en Vogelbescherming kiezen elk jaar een vogelsoort uit die wel wat extra aandacht kan gebruiken. In 2024 is het de beurt aan de Huismus. De Huismus is één van de talrijkste broedvogels van Nederland. Toch is deze typische..


Lees verder 30 november 2023   1 week oud
Landelijke dag 2022

Op zaterdag 25 november vindt de Landelijke Dag van Sovon Vogelonderzoek Nederland plaats in de Midden Nederland Hallen in Barneveld. Dit bericht geeft een korte tour door het programma boordevol lezingen van topsprekers. Er is..


Lees verder 17 november 2023   2 wkn oud
Alken voor Den Helder

Er liggen nu veel dode alken langs de kust. Zo'n massale stranding van dode zeevogels komt eens in de paar jaar voor. Maar deze keer valt volgens zeevogelonderzoeker Kees Camphuysen op dat het vroeg in het najaar is en dat het..


Lees verder 3 november 2023   1 maand oud
Visdief - bijgesneden

Langs de Groninger kust en in het oostelijk Waddengebied neemt het aantal broedparen visdieven en noordse sterns op locaties als Engelsmanplaat, Punt van Reide en Griend af, terwijl het aantal in de Eems-Dollard juist toeneemt...


Lees verder 20 oktober 2023   1 maand oud

Bijna zo oud als Sovon is de Landelijke Dag. Wat begon als een ‘landelijke contactdag’ in het Botanisch Laboratorium in Utrecht groeide uit tot een ontmoeting tussen meer dan tweeduizend enthousiaste vogelaars, vrijwilligers en..


Lees verder 7 oktober 2023   2 mnd oud

Zo aan het einde van de zomer is het altijd spannend om te kijken hoe afgelopen broedseizoen is verlopen. Uiteraard met een groot voorbehoud omdat nog niet alle telgegevens binnen zijn. De genoemde aantallen zijn dus zeker nog..


Lees verder 22 september 2023   2 mnd oud
Kievit met kuikens

Kieviten hebben in Nederland een tekort aan geschikt leefgebied voor hun opgroeiende kuikens. Hierdoor worden er te weinig kuikens groot en neemt het aantal Kieviten in Nederland af. Dit blijkt uit onderzoek dat OBN natuurkennis..


Lees verder 4 september 2023   3 mnd oud
Turdus merula. Merel

Vorig jaar ging de vernieuwde website van Jaarrond Tuintelling online. Het doel van de nieuwe site is om nog betere gegevens te verzamelen over het voorkomen van planten- en diersoorten in de Nederlandse tuinen. Inmiddels loopt..


Lees verder 25 augustus 2023   3 mnd oud
Lachsterns zijn te herkennen aan de dikke zwarte snavel en relatief brede vleugels

Je kunt er de klok op gelijk zetten: begin juli zijn er weer lachsterns te vinden in Oost-Groningen. De vogels die na het broedseizoen Nederland aandoen tot eind augustus, zijn vanuit Duitsland onderweg naar hun..


Lees verder 11 augustus 2023   3 mnd oud
Ringmussen zijn sterk afgenomen, mede doordat het aanbod van oogstresten en onkruidzaden is verminderd.

Boerenlandvogels zoals de ringmus blijven afnemen, terwijl sommige moerasvogels, zoals de roerdomp, juist toenemen. Dit blijkt uit de laatste cijfers die zijn samengevat in het net verschenen rapport ‘Broedvogels in Nederland..


Lees verder 28 juli 2023   4 mnd oud

Archief