Natuurberichten

Uitgever: Sovon Vogelonderzoek Nederland

Vogels tellen, dat is de kernactiviteit van Sovon Vogelonderzoek Nederland. Met landelijke telprojecten gedurende het hele jaar houden we bij welke soorten vogels waar voorkomen en hoeveel. Onafhankelijkheid, objectiviteit en borging van kwaliteit zijn onze kernwaarden. De resultaten van de tellingen vormen namelijk een belangrijke basis voor het natuurbeleid en -beheer in ons land en worden voor een breed aantal toepassingen gebruikt. Daarnaast zoeken we naar verklaringen van veranderingen middels onderzoek. Waarom gaan vogelsoorten in aantal achteruit of vooruit? Sovon is een non-profit organisatie met een ANBI-status.
Deel deze pagina

Pagina 1 van 65 - 647 Resultaten

Pontische meeuw

Elk jaar wordt aan het einde van het jaar de balans opgemaakt van een aantal zeldzame broedvogels van ons land. De gegevens komen uit het Meetnet Broedvogels van Sovon, aangevuld met informatie via vogelwerkgroepen en..


Lees verder 14 januari 2022   5 dgn oud
merel sleedoorn lead

Het gaat niet goed met de Merel, een van de talrijkste vogels in ons land. De afgelopen jaren nemen de aantallen gestaag af. In het Jaar van de Merel gaan we op zoek naar oorzaken. Om meer te weten te komen over de invloed van..


Lees verder 31 december 2021   2 wkn oud
Ringmussen lead

Al 43 jaar worden de Nederlandse wintervogels op de voet gevolgd met de Punt Transect Tellingen (PTT) van Sovon. Met dit ‘fietsrondje voor de wetenschap’ worden de aantallen en verspreiding vastgelegd van min of meer algemene..


Lees verder 17 december 2021   1 maand oud
Buizerd

Een eenzame buizerd op een paaltje. Hoewel, eenzaam? De buizerd is een behoorlijk algemene roofvogel. Dat je tijdens één autorit soms meer dan tien buizerds ziet, was een halve eeuw geleden nog ondenkbaar. Maar geldt het succes..


Lees verder 6 december 2021   1 maand oud
landelijke dag

Ook dit jaar is de Landelijke Dag van Sovon volledig online. Op zaterdag 27 november kun je een uitgebreid lezingenprogramma verwachten over onder meer roofvogels, insecteneters en vogelbescherming...


Lees verder 19 november 2021   2 mnd oud
Merel eet meidoornbessen

Jaarrond Tuintelling organiseert naast de week- en tijdstiptellingen regelmatig evenementtellingen, zoals de tuinvlinder-, egel- en spinnentellingen. Dit najaar is voor de tweede maal de lijsters- en bessentelling. Je kunt nog..


Lees verder 11 november 2021   2 mnd oud
Eider

In de Nederlandse Waddenzee worden jaarlijks gegevens verzameld over het broedsucces van tien soorten kustbroedvogels. Uit de recent gepubliceerde resultaten van 2019 blijkt dat er voor de meeste soorten nog geen herstel is van..


Lees verder 9 november 2021   2 mnd oud

De dwergganzen die in Zweeds Lapland broeden en deels in Nederland overwinteren brachten in de zomer van 2021 ten minste twintig jongen groot. Dit was het beste broedseizoen sinds 2012. De vele jongen zijn een opsteker voor het..


Lees verder 22 oktober 2021   2 mnd oud
Oehoe op nestlocatie in Limburg

In 120 jaar tijd veranderde de samenstelling van vogels die regelmatig in Nederland broeden drastisch. Aansprekende soorten als de zeearend en oehoe vestigden zich met een verrassende snelheid. Tegelijk verdwenen er..


Lees verder 12 oktober 2021   3 mnd oud
niet delen

In de afgelopen dagen stroomden tienduizenden ganzen ons land binnen, vooral kolganzen en kleinere aantallen grauwe ganzen en toendrarietganzen. De vogels benutten de gunstige rugwind. Hun aankomst is vroeg ten opzichte van..


Lees verder 24 september 2021   3 mnd oud

Archief