boerenzwaluwnest Wikipedia GNU Free Documentation license

Vliegensvlugge acrobaat

Vogelbescherming Nederland
19-JUN-2008 - In deze tijd van het jaar zie je ze op het platteland letterlijk vliegen: de boerenzwaluwen. Zijn naam verraadt het al, de boerenzwaluw bouwt zijn nestje het liefst op een boerenbedrijf. Maar ook een manege vindt hij prima.

Bericht uitgegeven door Vogelbescherming Nederland op donderdag 19 juni 2008

In deze tijd van het jaar zie je ze op het platteland letterlijk vliegen: de boerenzwaluwen. Zijn naam verraadt het al, de boerenzwaluw bouwt zijn nestje het liefst op een boerenbedrijf. Maar ook een manege vindt hij prima.

Boerenzwaluwen zijn echte luchtacrobaten. Zij vangen hun voedsel in de lucht: enorme hoeveelheden vliegen, muggen en insecten. De boerenzwaluw vangt zijn voedsel in volle vaart en scheert daarbij rakelings langs muren, hekken én mensen. Het is een waar spektakel om tientallen boerenzwaluwen op een boerenerf, en om je hoofd, te zien vliegen.

De boerenzwaluw weegt amper 20 gram, maar dat weerhoudt hem er niet van om elk jaar helemaal naar Midden-Afrika te trekken, om daar te overwinteren. Van april tot oktober verblijft hij in Nederland, om hier zijn jongen groot te brengen. In deze periode heeft hij 2 à 3 nestjes, waarbij de boerenzwaluw per keer zo’n 4 a 5 jongen opvoedt.

De boerenzwaluw heeft het moeilijk. Net als veel andere vogels van het boerenland staat hij op de Rode Lijst van bedreigde vogels. Het aantal boerzwaluwen is sinds 1950 met minstens de helft afgenomen. Dit wordt voornamelijk veroorzaakt doordat de landbouw niet meer dezelfde is als enkele decennia geleden. Steeds meer boerenbedrijven sluiten. Bovendien worden schuren en stallen tegenwoordig om allerlei redenen hermetisch afgesloten en daarmee ontoegankelijk voor de boerenzwaluw. Insecten, zijn voedsel, zijn verdwenen en ook goede nestplaatsen worden steeds schaarser.

Met vaak simpele maatregelen kunnen we de boerenzwaluw helpen aan een goed broedseizoen. Vogelbescherming Nederland legt samen met boerenbedrijven, vogelwerkgroepen en vrijwilligers op het platteland nestvoorzieningen aan. Ondermeer in stallen, schuren en onder bruggetjes. Maar om de boerenzwaluw van de Rode Lijst te krijgen is nog veel meer nestgelegenheid nodig!

Klik hier om meer te weten te komen over de boerenzwaluw.

Tekst: Marieke Dijksman, Vogelbescherming Nederland
Foto: Immanuel Giel(GFD-licentie)