Natuurberichten

Uitgever: Vogelbescherming Nederland

Vogelbescherming Nederland komt op voor in het wild levende vogels en hun leefgebieden. In Nederland en wereldwijd. Samen met mensen die bescherming van vogels en natuur belangrijk vinden. Zo dragen we bij aan het behoud van de natuur en aan een leefbare wereld.

Pagina 1 van 76 - 753 Resultaten

Acrocephalus arundinaceus. Grote karekiet

De populatie van de zeldzame grote karekiet in Nederland deed het in 2022 iets minder na enkele jaren gestage groei. Toch is er sinds 2016 gemiddeld wel een licht stijgende populatietrend van 5 procent te zien. Dit blijkt uit het..


Lees verder 8 februari 2023   7 uur oud
Groenling

De deelname aan de twintigste editie van de Nationale Tuinvogeltelling was ook dit jaar weer enorm. Bijna 140.000 mensen telden afgelopen weekend meer dan 2 miljoen vogels! Vogelbescherming was dit jaar vooral benieuwd hoe de..


Lees verder 1 februari 2023   1 week oud
Heggenmus, Vogelbescherming Nederland

Komend weekend is het weer zo ver: de jaarlijkse Nationale Tuinvogeltelling van Vogelbescherming Nederland. Dankzij de tellers heeft Vogelbescherming de afgelopen decennia een beter beeld van de vogels in de winter in de tuinen..


Lees verder 24 januari 2023   2 wkn oud
Roodborst jong

Door op de ‘lichaamstaal’ van de vogels om u heen te letten, snapt u ineens beter waar ze mee bezig zijn en hoe ze zich voelen. Negen soorten gedrag die bij veel vogelsoorten voorkomen...


Lees verder 20 januari 2023   2 wkn oud
Zeekoet (voor leadfoto)

Na de aanwijzing van de Bruine Bank als Natura 2000-gebied afgelopen jaar heeft onderzoek uitgewezen dat maar liefst vier nieuwe gebieden eveneens in aanmerking komen voor aanwijzing als Vogelrichtlijngebied: Hollandse Kust,..


Lees verder 10 januari 2023   4 wkn oud
Patrijs

Eind 2016 ging het PARTRIDGE-project van start. Dit zogeheten Interreg-project wordt gefinancierd door de Europese Unie en loopt tot en met 2023 in Nederland, België, Duitsland, Schotland, Engeland en Denemarken. Het heeft als..


Lees verder 3 januari 2023   1 maand oud
Geoorde fuut

Op de website Birdingplaces.eu staan meer dan 5.000 vogelkijkgebieden in Europa die door vogelkenners tot in detail werden beschreven. En bijna 800 gebieden in Nederland. Met de nieuwe Top 100-pagina kun je van elk land de 100..


Lees verder 27 december 2022   1 maand oud
Scholeksters, display

Het gaat niet goed met de scholekster in Nederland. Daarmee is deze soort hetzelfde lot beschoren als bijvoorbeeld de grutto en de kievit. Vergeleken met deze andere weidevogels heeft de scholekster nog meer problemen, en maakt..


Lees verder 20 december 2022   1 maand oud
Eenmalig gebruikt!

Akkerbouwer Peter Harry Mulder uit het Groningse Muntendam is de eerste winnaar geworden van de Gouden Leeuwerik. Deze prijs van € 5.000,- voor succesvolle akkervogelbescherming zal vanaf nu jaarlijks worden uitgereikt door..


Lees verder 13 december 2022   1 maand oud
Grutto voor lead

Het afgelopen broedseizoen was voor de grutto in Nederland helaas weer onder de maat. Hoewel 2022 zeker niet tot de slechtste jaren behoorde, brachten de grutto’s toch te weinig jongen groot om de populatie in stand te houden. Het..


Lees verder 11 december 2022   1 maand oud

Archief