Natuurberichten

Uitgever: Vogelbescherming Nederland

Vogelbescherming Nederland komt op voor in het wild levende vogels en hun leefgebieden. In Nederland en wereldwijd. Samen met mensen die bescherming van vogels en natuur belangrijk vinden. Zo dragen we bij aan het behoud van de natuur en aan een leefbare wereld.
Deel deze pagina

Pagina 1 van 74 - 733 Resultaten

Kemphaan

Het nieuwste State of the World's Birds-rapport van BirdLife International schetst een ontluisterend beeld van de wereldwijde staat van vogels. Bijna de helft van alle vogelsoorten gaat achteruit en maar liefst een op de acht..


Lees verder 4 oktober 2022   3 dgn oud
Zanglijster

De Euro Birdwatch van 1 oktober 2022 verliep wat onstuimig. Harde wind en regenbuien, maar ook zon, bepaalden het beeld. Daardoor waren er minder trekvogels onderweg dan voorgaande jaren. Maar toch had deze trekvogeltelling enkele..


Lees verder 3 oktober 2022   3 dgn oud
Merel in de rui

Mijn tuinvogels zijn ziek! In de periode na het broedseizoen krijgen we veel meldingen van zieke vogels in de tuin. Er zijn weinig vogels te zien in de tuin, en diegene die zich wel vertonen zien er kaal of verfomfaaid uit. Ook..


Lees verder 20 september 2022   2 wkn oud
Koolmees

Border is een chic woord voor een rand bloeiende planten langs uw grasveld, tuinpad of zithoekje. Die plantenrand verdient een mooi woord, want bloemen maken de tuin mooi en vogelvriendelijk. Prettig: zo’n bloemenzee krijgt u ook..


Lees verder 13 september 2022   3 wkn oud

Vogels beschermen doe je samen. Ook over landsgrenzen heen; want vogels kennen geen grenzen. Alleen al daarom maakt Vogelbescherming deel uit van een internationale vogelbeschermingsorganisatie, die sinds 1993 door het leven gaat..


Lees verder 6 september 2022   1 maand oud
Boerenzwaluw

Twee oude vogels die gezonde jongen grootkrijgen. Twee onderzoekers die doen wat menselijkerwijs mogelijk is om ze daarbij te helpen. Die nieuwe generatie jonge vogels, de bezieling van de beschermers: dat geeft hoop...


Lees verder 30 augustus 2022   1 maand oud
Kievit

De natuurcrisis duldt geen uitstel. Pak de stikstofuitstoot nu aan en zet in op een overgang naar natuurvriendelijke landbouw. Dit is de belangrijkste boodschap die de gezamenlijke natuur- en milieuorganisaties vorige week hebben..


Lees verder 22 augustus 2022   1 maand oud

Huiszwaluwen zijn echte cultuurvolgers. Ze metselen hun nestjes aan onze huizen vast. In Breda inventariseert Stadsvogeladviseur Willem Veenhuizen namens de West-Brabantse Vogelwerkgroep het aantal bewoonde huiszwaluwnesten. De..


Lees verder 17 augustus 2022   1 maand oud
Kluut met jong

Noordervroon, vlak boven Westkapelle, is een nat natuurgebied, met duingraslanden, waterpartijen en kleine eilandjes, onder beheer van Staatsbosbeheer. Het afgelopen jaar is het gebied grondig opgeknapt met financiële steun van..


Lees verder 9 augustus 2022   1 maand oud
Beleef de Lente steenuil

Met 53 eieren, 35 uitgevlogen jongen en talloze bijzondere momenten was de oogst van vijf maanden Beleef de Lente weer indrukwekkend. Eind februari zette Vogelbescherming de camera’s aan. Sindsdien hebben zo’n 1,1 miljoen mensen..


Lees verder 2 augustus 2022   2 mnd oud

Archief