Vliegende Ooievaar - Harvey van Diek

Europees telproject voor jongeren groot succes

Sovon Vogelonderzoek Nederland
1-JUL-2008 - De jeugd van dertig Europese landen heeft vanaf februari dit jaar de voorjaarsaankomst van enkele soorten gevolgd. Het bleek een groot succes.

Bericht uitgegeven door SOVON op dinsdag 1 juli 2008

Spring Watch, het Europese telproject speciaal voor de jeugd, is een zeer groot succes geworden. Sinds februari van dit jaar volgde de jeugd van dertig Europese landen de aankomst van de voorjaarsvogels. In totaal ontving Birdlife International meer dan 50.000 vogelmeldingen. De meeste waarnemingen kwamen uit Italië (15.000), gevolgd door Ierland, Polen en Rusland.

De jonge vogeltellers noteerden de aankomst van ooievaar, koekoek, gierzwaluw en boerenzwaluw. De eerste ooievaars waren er al in februari. Van de andere soorten waren de aankomstdata later dan gemiddeld de laatste jaren. De koekoek kwam bijvoorbeeld vijf dagen later en de boerenzwaluw drie dagen.

De oorzaak van deze latere aankomst ligt waarschijnlijk aan het weer. De lente kwam maar moeizaam op gang na een warme periode in januari. De mindere perioden in maart en april heeft de aankomst van veel vogels enigszins afgeremd.

Tekst en foto: Harvey van Diek, SOVON