Grauwe klauwier, Wojsyl, GNU Free Documentation license, wikipedia

Recordjaar voor grauwe klauwieren

Sovon Vogelonderzoek Nederland
7-JUL-2008 - Met sommige soorten gaat het eigenlijk al een aantal jaar niet zo heel goed in ons land en zo'n soort belandt dan op de Rode Lijst van bedreigde vogelsoorten, zo ook de grauwe klauwier.

Bericht uitgegeven door SOVON op maandag 7 juli 2008

Met sommige soorten gaat het eigenlijk al een aantal jaar niet zo heel goed in ons land. Zo'n soort belandt dan op de Rode Lijst van bedreigde vogelsoorten. Dit geldt ook voor de grauwe klauwier, een fraaie soort van heideterreinen, hoogveengebieden en kleinschalig cultuurlandschap. Met zijn zwarte zorromasker, roestbruine rug en lichtroze buik is het een parel onder de Nederlandse vogels.

De aantallen zijn ten opzichte van de jaren ' 70 met meer dan 50% afgenomen. In heel Nederland komt de stand de laatste jaren niet meer boven de 200 uit. Dit jaar lijkt een lichtpuntje te worden. In Drenthe, maar met name in Zuid-Limburg lijkt dit jaar een bijzonder goed grauwe klauwier jaar te worden. De teller staat voorlopig op 32! Een record voor Limburg. Voorgaande jaren is een groot deel van de jongen gekleurringd door medewerkers van Stichting Bargerveen. Dit jaar zijn er al acht gekleurringde exemplaren teruggemeld. Deze blijken allemaal afkomstig uit Limburg, dus er lijkt sprake van enige groei in de populatie. Meer kleurringaflezingen blijven van harte welkom en kunnen doorgegeven worden op klauwier@sci.kun.nl.

Tekst: Harvey van Diek, Sovon
Foto: Wojsyl, GNU Free Documentation license