Wespendief, GNU Free Documentation License

Recordaantallen vogels

Sovon Vogelonderzoek Nederland
19-JUL-2008 - Van veel vogels die hun jongen in mei en juni grootbrachtten vliegt nog een groot deel rond. Er zijn wel eens (voorzichtige) berekeningen gemaakt van het grootste aantal vogels dat op een bepaald moment in Nederland verblijft en half juli spant de kroon met maar liefst 50 tot 100 miljoen individuele vogels die hier rondfladderen.
Bericht uitgegeven door SOVON op zaterdag 19 juli 2008

Van veel vogels die hun jongen in mei en juni grootbrachten vliegt nog een groot deel rond. Er zijn wel eens (voorzichtige) berekeningen gemaakt van het grootste aantal vogels dat op een bepaald moment in Nederland verblijft en half juli spant de kroon met maar liefst 50 tot 100 miljoen individuele vogels die hier rondfladderen.

 
  Wespendief
Medio juli is het qua broedvogelbeleving een beetje over. Alleen de wespendief, boomvalk en grauwe klauwieren hebben nog jongen. Logisch ook, want deze soorten zijn voor het voedsel voor hun jongen afhankelijk van insecten, zoals wespen, en libellen. Juist die wespen en libellen vliegen hoofdzakelijk rond als het hoogzomer is.

Van veel vogels die hun jongen in mei en juni grootbrachten vliegt nog een groot deel rond. Er zijn wel eens (voorzichtige) berekeningen gemaakt van het grootste aantal vogels dat op een bepaald moment in Nederland verblijft en half juli spant de kroon met maar liefst 50 tot 100 miljoen individuele vogels die hier rondfladderen. Als u nu een rondje gaat lopen met de hond, of gewoon een ommetje maakt, zult u er slechts enkelen zien. Toch zijn ze er wel degelijk.

De steltlopers die niet in Nederland broeden, en hier slechts op doortrek zijn, zijn op dit moment ook erg goed vertegenwoordigd. Het broedseizoen in het hoge noorden is ten einde, en voordat ze naar hun overwinteringsgebieden trekken, tanken ze nog even bij in de Waddengebied. Overal langs de kust en de Waddenzee ziet u haastig scharrelende steltlopers. Alsof hun leven er vanaf hangt. Nou, eigenlijk wel.

Tekst: Harvey van Diek, SOVON
Foto: GNU Free Documentation License