nachtzwaluw www.ivnvechtplassen.org

Snorren tot je ...

Sovon Vogelonderzoek Nederland
29-JUL-2008 - Eind juli betekent dat de natuur, als het om de vogels gaat, nu echt tot rust gekomen is. Althans, voor bijna alle soorten. Een paar gaan door tot ze er bijna bij doodvallen, zo lijkt het. De nachtzwaluw is zo'n volhouder. Hij keert in mei terug uit Afrika naar de heideterreinen en kaalgekapte bospercelen. Daar snort hij de hele zomer tot zelfs in augustus.

Bericht uitgegeven door SOVON Vogelonderzoek op dinsdag 29 juli 2008

Eind juli betekent dat de natuur, als het om de vogels gaat, nu echt tot rust gekomen is. Althans, voor bijna alle soorten. Een paar gaan door tot ze er bijna bij doodvallen, zo lijkt het. De nachtzwaluw is zo'n volhouder. Hij keert in mei terug uit Afrika naar de heideterreinen en kaalgekapte bospercelen. Daar snort hij de hele zomer tot zelfs in augustus.

De nachtzwaluw is een bijzondere vogel die zich niet in een hokje laat stoppen. Het is geen uil, maar ook geen zwaluw. Hij hoort eigenlijk nergens bij. Met zijn grote uilenogen heeft hij wel wat van een uil weg, maar zijn lange vleugels doen eerder een soort zwaluw vermoeden. Ook zijn leefwijze, vooral in de avondschemering en 's nachts doen een soort uil vermoeden.

Met zijn snorrende of ratelende geluid dat heel ver draagt, probeert hij een vrouwtje te verleiden en andere mannetjes op een afstand te houden. Hij laat zich zelden zien en vertrouwt overdag volledig op zijn bruinige schutkleur.

Nachtzwaluwen leven van grote nachtvlinders die ze in de lucht vangen. De twee (altijd twee!) jongen, worden op de grond grootgebracht totdat ze zelfstandig kunnen vliegen. In september verlaten ze ons land weer.

De komende dagen heeft u nog volop gelegenheid om naar nachtzwaluwen te gaan luisteren. Kies daarvoor een windstille, warme avond uit. Daar houden ze van.

Voor meer informatie kunt u kijken op de website van SOVON, want de nachtzwaluw was in 2007 de Soort van het Jaar.

Tekst: Harvey van Diek, SOVON Vogelonderzoek
Foto: IVN Vecht & Plassengebied