Grote Boomspanner

Zeldzame boomspanner in de Betuwe

De Vlinderstichting
23-APR-2009 - Bij het nachtvlinderonderzoek in de Put van Buren, werd zaterdagavond door de insectenwerkgroep van de Natuur- en Vogelwacht Culemborg een grote boomspanner gevonden. Deze soort is erg zeldzaam in Nederland en was nog niet eerder in de Betuwe aangetroffen.

Bericht uitgegeven door De Vlinderstichting op donderdag 23 april 2009

Bij het nachtvlinderonderzoek in de Put van Buren, werd zaterdagavond door de insectenwerkgroep van de Natuur- en Vogelwacht Culemborg een grote boomspanner gevonden. Deze soort is erg zeldzaam in Nederland en was nog niet eerder in de Betuwe aangetroffen.

De grote boomspanner is een zeer zeldzame soort die slechts af en toe wordt waargenomen, vooral in de zuidelijke helft van het land. Het leefgebied bestaat vooral uit bossen en struwelen op kalkgraslanden of heiden, maar ook in de duinen. Het natuurreservaat De Put van Buren, in beheer bij Staatsbosbeheer, is wat dat aangaat een uitzondering. Het is een zandige opduiking in het kleigebied van de Betuwe. In dit terrein worden meer soorten gevonden die eigenlijk niet op de kleigronden thuishoren, zoals de noordse witsnuitlibel. De grote bosspanner heeft één generatie per jaar, die vliegt van begin juli tot september en na overwintering opnieuw van begin april tot half mei; de meeste waarnemingen zijn voorjaarswaarnemingen. De vlinder overwintert als vlinder in bijvoorbeeld schuren en bunkers.


Grote boomspanner

Ga voor meer informatie naar Vlindernet.

Tekst en foto: Kars Veling, De Vlinderstichting