vleermuis met isolatieschuim

Isolatie kan funest zijn voor vleermuizen

Zoogdiervereniging
7-JAN-2011 - Bij het na-isoleren van spouwmuren kunnen vleermuizen het slachtoffer worden. Echter, alle vleermuizen in Nederland zijn beschermde dieren die niet zomaar verstoord mogen worden. Hoe hiermee om te gaan?

Bericht uitgegeven door de Zoogdiervereniging op [publicatiedatum]

Bij het na-isoleren van spouwmuren kunnen vleermuizen het slachtoffer worden. Echter, alle vleermuizen in Nederland zijn beschermde dieren die niet zomaar verstoord mogen worden. Hoe hiermee om te gaan?

Vanwege het klimaat isoleren veel mensen alsnog hun huizen. Maar het kan zijn dat in de spouwmuren vleermuizen zitten. Bij de Zoogdiervereniging en op andere plekken komen vragen binnen hoe daarmee om te gaan. Het antwoord is niet gemakkelijk maar vleermuisdeskundige Herman Limpens van de Zoogdiervereniging doet een poging.

Vleermuis met isolatieschuim (foto: Rene Janssen)

“Zowel de gewone dwergvleermuis en laatvlieger, als de zeldzamere ruige dwergvleermuis, de gewone grootoorvleermuis en de meervleermuis verblijven regelmatig in spouwmuren. De holle ruimte kan gebruikt worden als paar-, kraam-, of winterverblijf. De groepsgrootte kan variëren van enkele tientallen tot enkele duizenden dieren. 

Vleermuis met isolatieschuim (foto: Rene Janssen)

Bij het spouwen bestaat het gevaar dat er belangrijke verblijfplaatsen vernietigd worden, maar ook dat grote groepen vleermuizen gedood worden. Beide gevolgen zijn strafbaar volgens de Flora en Faunawet.

Als een particulier plannen heeft om zijn spouw te isoleren dient hij/zij, volgens deze wet, eerst te onderzoeken of hij vleermuizen in huis heeft. Is dat het geval dan dient hij de volgende maatregelen te nemen:

  • Het creëren van een alternatieve verblijfplaats in de omgeving van het betreffende huis.
  • Wachten tot de vleermuis de oorspronkelijke verblijfplaats verlaat en spontaan de alternatieve plek gaat bevolken.
  • Als de vleermuis het huis niet spontaan verlaat, proberen dit op een te diervriendelijke manier te stimuleren.
  • Daarna de spouw vullen en afdichten zodat de vleermuis niet kan terugkeren.

Vleermuis met isolatieschuim (foto: Rene Janssen)

De Zoogdiervereniging begrijpt dat er veel van een particulier verwacht wordt en dat het vullen van de spouwmuur op deze manier een ingewikkelde onderneming wordt. Het gevaar ligt op de loer dat de particulier simpelweg het melden en het verplaatsen van de vleermuizen achterwege laat en de spouw rücksichtslos isoleert, met alle negatieve gevolgen voor de vleermuis van dien.

Daarom stellen we ook voor dat de gemeente een leidende rol gaat spelen. Iedere
gemeente zou in kaart moeten brengen waar vleermuizen leven en welke huizen ze als verblijfplaats hebben, zodat het, als er spouwplannen zijn, duidelijk is of er wel of geen actie ondernomen hoeft te worden. Ook zou de gemeente alternatieve verblijfplaatsen moeten aanbieden en de vleermuisverhuizing moeten begeleiden.”

Tekst: Herman Limpens en Erik Kortsen, Zoogdiervereniging
Foto’s: Rene Janssen, Buiten-beeld.nl