Brede ereprijs

Vroegbloeiers en laatkomers

ARK Rewilding Nederland
27-MRT-2011 - In januari hebben we genoten van spectaculair hoogwater. Tijdens dit hoogwater is er op de oeverwallen in de Gelderse Poort een verse laag zand afgezet. Deze zomer zullen het vooral de pioniers zijn die zich hierop vestigen.

Bericht uitgegeven door ARK op [publicatiedatum]

In januari hebben we genoten van spectaculair hoogwater. Tijdens dit hoogwater is er op de oeverwallen in de Gelderse Poort een verse laag zand afgezet. Deze zomer zullen het vooral de pioniers zijn die zich hierop vestigen.

Zandafzetting in de Bisonbaai (foto: Bart Beekers)Tijdens het hoogwater in januari 2011 beleefden we unieke dagen. We spotten bevers op drijvende boomstammen, kanoden tussen bomen door en maakten unieke foto’s. Met dit watergeweld werd op de oeverwallen in de Gelderse Poort een verse laag zand afgezet. 

Deze natuurlijke verstoring biedt komende zomer een uitgelezen kans voor pioniersoorten zoals Grote tijm om zich tijdelijk te vestigen op het kale zand. Vele andere planten waaronder Brede ereprijs, Wilde marjolein, Kleine ruit en Veldsalie volgen later.

Omdat we niet elk jaar zulk hoogwater hebben, is dit een interessante ontwikkeling voor de Flora- en Faunawerkgroep Gelderse Poort en een extra reden om de aankomende zomer vaak met vrijwilligers te gaan kijken naar deze zandafzettingen.

Om een overzicht te krijgen van waar het zand is afgezet, hebben de vrijwilligers Erlecomse Waard 22 maart (foto: Bart Beekers)onlangs een verkenning vanuit de lucht gedaan en daarbij de oeverwallen gefotografeerd. De foto’s geven een prachtig overzicht van de oeverwallen en dienen als basis voor de oeverwalmonitoring van aankomende zomer en de jaren erna. De foto’s laten zien dat er lokaal wel zand is afgezet, maar lang niet zoveel als bijvoorbeeld met het hoogwater in 1995 toen plaatselijk dikke pakketten werden afgezet.

Op de fotopagina van de werkgroep ziet u meer foto’s van de verkenning.

Tekst: Bart Beekers, ARK
Foto's: Bart Beekers; Twan Teunissen, ARK

“Water stroomde met geweld over rivierduin. Mollen en muizen zwemmen voor hun leven.” (www.ark.eu; 12 januari 2011)

“De Millingerwaard overstroomt in rap tempo. Grote grazers staan veilig op het droge en muizen drijven voorbij.” (www.ark.eu; 10 januari 2011)