Voorzieningen voor otterpassage.

Doesburg veilig voor otters

ARK Rewilding Nederland
26-SEP-2011 - In zoogdierkringen heeft de mosterdstad vooral bekendheid gekregen als otterstad. In de Oude IJssel rond Doesburg vestigde zich de verste voorpost van Nederlands' nieuwe otterpopulatie. Dat was groot nieuws. Minder leuk is het dat hier inmiddels drie otters zijn doodgereden waardoor de kleine populatie halveerde. De provincie en waterschap hebben hun verantwoordelijkheid opgepakt en de grootste knelpunten otterveilig gemaakt.

Bericht uitgegeven door ARK op [publicatiedatum]

In zoogdierkringen heeft de mosterdstad vooral bekendheid gekregen als otterstad. In de Oude IJssel rond Doesburg vestigde zich de verste voorpost van Nederlands' nieuwe otterpopulatie. Dat was groot nieuws. Minder leuk is het dat hier inmiddels drie otters zijn doodgereden waardoor de kleine populatie halveerde. De provincie en waterschap hebben hun verantwoordelijkheid opgepakt en de grootste knelpunten otterveilig gemaakt.

Foto: Freek NiewoldDe afgelopen maanden zijn risicolokaties langs de N317, N338, N814 en de Ubbinkweg voorzien van begeleidende rasters en een looprichel. Samen met de otters profiteren daar ook andere dieren van. Verkeerslachtoffers zijn nooit voor de volle 100% uit te sluiten, maar door goed ontsnipperingsbeleid wordt rivierenland wel weer otterland.

In 2002 werd de otter geherintroduceerd in de Weerribben en de Wieden. Dit grootste roofdier (viseter) van het zoete water was twintig jaar daarvoor uitgestorven. Nederland had haar slechte otterreputatie inmiddels afgelegd en wilde de otter een nieuwe kans geven. De herintroductie verloopt zeer succesvol. Het leefgebied in de Kop van Overijssel raakt vol en jonge dieren gaan op zoek naar nieuw leefgebied. Daarbij volgen ze vooral de waterwegen. Ook de IJssel is inmiddels ontdekt door de otters. Bijzonder is de spontane vestiging van de kleine populatie langs de Oude IJssel bij Doesburg. De dieren worden hier zelfs waargenomen bij de stadswallen.

Foto: Freek NiewoldOtters zijn fantastische zwemmers, maar hebben de gewoonte om zich lopend via de oevers over flinke afstanden te verplaatsen. Waar een watergang een weg kruist, kiest de otter er vaak voor om de weg over te steken. Sterfte in het verkeer is daardoor de overheersende doodsoorzaak van de prille Nederlandse otterpopulatie. Het goede nieuws is dat daar met vaak simpele maatregelen oplossingen voor te bedenken zijn. Met rasters die de dieren de goede kant op sturen en loopplanken onder bruggen door zijn goede ervaring opgedaan.

Het rivierengebied is een buitengewoon perspectiefrijk leefgebied voor otters, met relatief weinig verkeersknelpunten. De provincies Gelderland, Overijssel en Limburg werken samen met verschillende organisaties om knelpunten op te heffen en daarmee verdere verspreiding en vestiging van otters mogelijk te maken.

Zie voor meer informatie www.ottersinrivierenland.nl en www.mjpo.nl.

Tekst: Bart Beekers, ARK en Freek Niewold, Otterwerkgroep Doesburg
Foto's: Freek Niewold, Otterwerkgroep Doesburg.