Beter nieuws over lachstern

Sovon Vogelonderzoek Nederland
31-AUG-2012 - Na een aantal matige broedseizoenen was 2012 een duidelijk beter jaar voor de lachstern. Volgens coördinator Bernd Hälterlein kwamen 40 paren tot broeden die 25 tot 30 jongen grootbrachten. Bijna de helft van deze vogels verbleef begin augustus in Nederland.

Bericht uitgegeven door Sovon Vogelonderzoek Nederland [land] op [publicatiedatum]

Na een aantal matige broedseizoenen was 2012 een duidelijk beter jaar voor de lachstern. Volgens coördinator Bernd Hälterlein kwamen 40 paren tot broeden die 25 tot 30 jongen grootbrachten. Bijna de helft van deze vogels verbleef begin augustus in Nederland.

Lachstern (foto: Arjan Boele)Enkele weken geleden verscheen er een Natuurbericht over de zeldzame lachstern. De teneur was somber, aangezien de enige Noordwest-Europese kolonie al jarenlang slecht presteert. Gelukkig valt er over 2012 beter nieuws te melden. Volgens coördinator Bernd Hälterlein kwamen 40 paren tot broeden die 25 tot 30 jongen grootbrachten.

Lachsterns verschijnen in Nederland alleen nog tijdens de trek. De soort was in de vorige eeuw een onregelmatige broedvogel en is, op een enkele poging na, al meer dan een halve eeuw niet meer tot broeden gekomen. De bij ons opduikende vogels zijn vrijwel allemaal afkomstig van een kwelder in de monding van de Elbe in Sleeswijk-Holstein in Noord-Duitsland.

Opvallende groepen werden gezien op de traditionele slaapplaats op Balgzand (maximaal 31) en rond twee zandgaten in Oost-Groningen (maximaal 13). Sommige vogels hielden zich nog in familieverband op en er werden de nodige kleurringen afgelezen. Om een en ander in perspectief te zien: in augustus 1947 werden op Balgzand zo’n 400 Lachsterns geteld.

Tekst: Kees Koffijberg, SOVON Vogelonderzoek Nederland
Foto: Arjan Boele, SOVON Vogelonderzoek Nederland