Huiszwaluw Foto: Arjan Boele
21-SEP-2012 - Vorige week kwam er een vraag van iemand die een groep van meer dan 100 Huiszwaluwen boven haar huis zag foerageren. De groep hing daar een tijdje rond, maar vertrok uiteindelijk richting zuidoost.

Bericht uitgegeven door SOVON Vogelonderzoek Nederland [land] op [publicatiedatum]

Vorige week kwam er een vraag van iemand die een groep van meer dan 100 Huiszwaluwen boven haar huis zag foerageren. De groep hing daar een tijdje rond, maar vertrok uiteindelijk richting zuidoost.

Huiszwaluw (foto: Arjan Boele)Wat deden ze nu eigenlijk? Waren ze alleen maar aan het foerageren, was het voorverzamelen voor de trek of …?

Anders dan Boerenzwaluwen die west tot zuidwest trekken tot ze de kust bereiken en die dan volgen, trekken Huiszwaluwen uit onze contreien gewoon naar het zuiden. Tijdens de trek blijven ze vaak een tijdje hangen op een plek waar veel te eten is, om dan weer verder te trekken tot ze weer een goede foerageerplek vinden. Die plekken vinden ze vaak doordat er al andere zwaluwen rondhangen en zo kunnen zich op een goede plek behoorlijk grote groepen vormen.

Waarschijnlijk was die groep al onderweg en hadden ze het geluk een grote hoeveelheid lekkere hapjes tegen te komen. Overigens zijn er nog steeds Huiszwaluwen die niet vertrekken, omdat ze (grote) jongen in het nest hebben liggen.

Tekst: John van Betteray, Sovon Vogelonderzoek Nederland
Foto: Arjan Boele