Bloei vossenstaart gras detail

Hooikoorts: verschillende pollenseizoenen volgen elkaar snel op

De Natuurkalender
11-MEI-2013 - Na een elzenpollenseizoen met langdurig serieuze klachten, volgen het berkenpollenseizoen en het graspollenseizoen elkaar naadloos op. Vanaf zondag 12 mei start het LUMC weer de dagelijkse hooikoortsverwachting voor mensen met een graspollenallergie.

Bericht uitgegeven door Allergieradar.nl [land] op [publicatiedatum]

Na een elzenpollenseizoen met langdurig serieuze klachten, volgen het berkenpollenseizoen en het graspollenseizoen elkaar naadloos op. Vanaf zondag 12 mei start het LUMC weer de dagelijkse hooikoortsverwachting voor mensen met een graspollenallergie.

Bloeiende grote vossenstaart (foto: Arnold van Vliet)Dit jaar zullen de pollenseizoenen van de els, de berk en gras naadloos in elkaar over lopen en zullen mensen, die gevoelig zijn voor al deze pollen, een aaneensluitende periode met klachten ervaren. Vooral het elzenpollenseizoen veroorzaakte meer klachten dan andere jaren. Door de aanhoudende kou in februari begon het elzenpollenseizoen laat, maar tijdens de eerste warme week in maart barstte het in alle hevigheid los. De gemiddelde maximale klachtenscore op Allergieradar bereikte de hoogste score (6,7 op een schaal van 1 tot 10) tijdens het elzenpollenseizoen sinds de start van Allergieradar.nl in 2009 (zie ook onderstaande figuur). Na deze warme week trad er weer een daling in de temperatuur op en het koude weer bleef aanhouden. Omdat het in die periode wel vaak droog was konden de elzenbomen hun pollen blijven afgeven aan de lucht. Tot halverwege april telde het LUMC op meerdere dagen meer dan 50 pollen per kubieke meter lucht, terwijl in andere jaren het elzenpollenseizoen toen al was afgelopen. De gemiddelde maximale klachtenscores op Allergieradar.nl bleven van maart tot halverwege april schommelen tussen de 4,5 en de 6. Daaruit blijkt dat het elzenpollen dit jaar langdurig tot serieuze klachten heeft geleid.

De gemiddelde maximale klachtenscore op Allergieradar.nl en de berken- en elzenpollentellingen van het LUMC gedurende de eerste maanden van 2013  (bron: Allergieradar.nl)

Nog voordat de elzenbomen waren uitgebloeid, verscheen na 16 april het eerste berkenpollen in de lucht en bleef de gemiddelde maximale klachtenscore boven de 5. Inmiddels zijn in het zuiden de meeste berkenbomen uitgebloeid en zal vooral in het midden en het noorden van het land het berkenpollen nog tot overlast leiden.

Maar nog voordat alle berkenpollen uit de lucht verdwenen zijn, verschijnen de eerste graspollen al weer in de lucht. In het zuiden van het land staan de eerste grassoorten al in bloei en ook in de rest van het land zullen de komende weken de eerste grassen gaan bloeien. Pas tegen het einde van mei zullen de graspollenconcentraties flink op gaan lopen in het zuiden en midden van het land. In het noorden van het land zal dit pas begin juni worden. Vanaf zondag 12 mei stelt het LUMC weer de dagelijkse hooikoortsverwachting voor mensen met een graspollenallergie op en deze zal op Allergieradar.nl en in de Allergieradar App worden gepubliceerd.

Tekst en afbeelding: Letty de Weger, LUMC en Arnold van Vliet, De Natuurkalender, Wageningen University
Foto: Arnold van Vliet