Verloop van pollenconcentratie en gemiddelde maximale klachtenscore op Allergieradar.nl

Recordaantal klachtenscores op Allergieradar.nl in 2013

De Natuurkalender
22-DEC-2013 - Door de introductie van de Allergieradar apps voor Android telefoons en iPhones is het doorgeven van de dagelijkse klachtenscores voor hooikoorts een stuk makkelijker geworden. Dat heeft in 2013 tot een record aantal klachtenscores op Allergieradar.nl geleid. Opvallend in 2013 was dat bijna alle pollensoorten later in de lucht verschenen dan andere jaren. De klachten tijdens het elzenpollenseizoen waren hoger dan andere jaren en hielden ook langer aan.

Bericht uitgegeven door Allergieradar.nl [land] op [publicatiedatum]

Door de introductie van de Allergieradar apps voor Android telefoons en iPhones is het doorgeven van de dagelijkse klachtenscores voor hooikoorts een stuk makkelijker geworden. Dat heeft in 2013 tot een record aantal klachtenscores op Allergieradar.nl geleid. Opvallend in 2013 was dat bijna alle pollensoorten later in de lucht verschenen dan andere jaren. De klachten tijdens het elzenpollenseizoen waren hoger dan andere jaren en hielden ook langer aan.

Screenshots van de Allergieradar App (Allergieradar.nl)Eind december 2012 werd de Allergieradar app voor Android telefoons gelanceerd, gevolgd door de app voor iPhones in februari. De introductie van de apps maakte het doorgeven van de dagelijkse klachtenscores een stuk eenvoudiger en dat leidde tot een record aantal klachtenscores dit jaar: op 17 december waren er 66% meer klachtenscores doorgegeven dan in de voorgaande jaren. Gedurende het boompollen- en het graspollenseizoen lag het aantal dagelijkse scores tussen 50 en 200 scores per dag. Dit is een mooi resultaat waardoor de klachtenscores steeds interessanter worden voor wetenschappelijk onderzoek.

Hoewel eind december 2012 al de eerste, vroegbloeiende elzen en hazelaars voor de eerste klachten zorgden, begon 2013 door de koude februari rustig voor de meeste hooikoortspatiënten. Begin maart zorgden de plotselinge, maar kortdurende hoge temperaturen voor een enorme bloei van de elzenbomen en liepen de klachtenscores ook flink op: tot gemiddeld 6,7 op een schaal van 1 tot 10. Ondanks het warme begin was maart toch één van de koudste maartmaanden sinds 1901. Daardoor gaven de elzenpollen heel langzaam maar gestaag hun pollen af aan de lucht en bleven bij veel deelnemers de klachten aanhouden. Na het elzenpollen verscheen het berkenpollen in de lucht waardoor opnieuw de klachten toenamen. De hoogste gemiddelde klachtenscore (7,4) werd bereikt op 19 juni, tijdens het graspollenseizoen.

De dagelijkse gemiddelde maximale klachtenscore van alle deelnemers van Allergieradar gedurende het afgelopen jaar (blauwe lijn). De gekleurde balken geven de dagelijkse pollenaantallen weer (figuur: Allergieradar.nl)

Later dan normaal
Opvallend dit jaar was dat bijna alle pollensoorten later in de lucht verschenen dan normaal. De bloei van de verschillende bomen was één tot wel drie weken vertraagd. Dit werd vooral veroorzaakt door de koude start van het voorjaar. De grafieken die in de tabel van de dagelijkse pollentellingen op de website van het LUMC worden getoond laten dit duidelijk zien. Hieronder staan deze grafieken weergegeven voor het elzen-, het berken- en het graspollen. De blauwe grafiek is het verloop van het daggemiddelde van de voorgaande tien jaar. De tellingen van dit jaar, aangegeven met zwarte balken, zijn verschoven naar rechts.

Het verloop van het daggemiddelde van de pollentellingen van de afgelopen tien jaar (blauw) en de dagtellingen van 2013 voor els (figuur: LUMC)

 Het verloop van het daggemiddelde van de pollentellingen van de afgelopen tien jaar (blauw) en de dagtellingen van 2013 voor berk (figuur: LUMC)Het verloop van het daggemiddelde van de pollentellingen van de afgelopen tien jaar (blauw) en de dagtellingen van 2013 voor gras (figuur: LUMC)

Eind december al kans op hooikoorts
Door de huidige hoge temperaturen kunnen in het midden, oosten en zuiden van het land de komende weken de eerste hazelaarstruiken al gaan bloeien. Ook de vroegbloeiende elzenbomen kunnen eind december mogelijk al het eerste pollen aan de lucht afgeven. Mensen met een boompollenallergie kunnen eind december, begin januari dus mogelijk al klachten ervaren.

Heeft u hooikoorts en wilt u de variatie in uw hooikoortsklachten beter begrijpen en wilt u bijdragen aan het vergroten van de wetenschappelijk kennis over hooikoorts, doe dan mee met Allergieradar.nl en meld u aan op deze pagina.

Tekst: Letty de Weger, Leids Universitair Medisch Centrum (LUMC) en Arnold van Vliet, De Natuurkalender, Wageningen University
Screenshots: Allergieradar.nl
Figuren: LUMC