Boekcover

Resultaat intensief onderzoek Coovels bos in boekvorm verschenen

Nederlandse Mycologische Vereniging
31-OKT-2012 - Na ruim 17 jaren natuuronderzoek in het Coovels bos te Helmond staat de balans op 2001 soorten paddenstoelen. Hiertoe behoort één nieuwe soort voor de wereld en 334 nieuwe soorten voor Nederland.

Bericht uitgegeven door de Nederlandse Mycologische Vereniging [land] op [publicatiedatum]

Na ruim zeventien jaren natuuronderzoek in het Coovels bos te Helmond staat de balans op 2001 soorten paddenstoelen. Hiertoe behoort één nieuwe soort slijmzwam voor de wereld en 334 nieuwe soorten voor Nederland.

Niet zomaar een bos....!! (afbeelding: Coalescens)Het intensieve onderzoek door de Natuurstudiegroep "Coalescens" in het Coovels bos heeft een enorme hoeveelheid nieuwe soorten voor Nederland opgeleverd. Vaak hele kleine soorten, zoals het Gekroond kruikzwammetje (Taphrophila trichella) dat gevonden werd op Duinriet en nog niet bekend was uit Nederland, maar ook de slijmzwam Ovaal holsteeltje (Macbrideola reticulospora) welke nog nooit eerder gevonden was en als nieuwe soort voor de wereld beschreven werd.

De resultaten van dit onderzoek zijn nu samengebracht in een boek met als titel “Niet zomaar een bos…!!”. De Helmondse studiegroep "Coalescens" die het uitgeeft, bestudeert de onderlinge samenhang van organismen met een speciale belangstelling voor de wereld van de paddenstoelen. De naamgeving van de groep is hierop gebaseerd, want “coalescens” betekent “samenhang”.

Bijzonder aan het boek is de verhalende lijn. Vaak zijn inventarisatieonderzoeken droge opsommingen van feiten. In dit boek wordt u als het ware aan de hand meegenomen op een wandeling door het gebied en waant u zich zelf een nieuwsgierige ontdekker. Naast de naam van gevonden organismen geeft het boek ook vaak relevante wetenswaardigheden.

In het boek wordt kort ingegaan op de geografische locatie, de historie van het Coovels bos en de onderzoeksmethode. De aanwezige plantensoorten zijn uitvoerig geïnventariseerd. Eveneens zijn gegevens opgenomen van aangetroffen soorten mossen, insecten, vlinders, slakken, zoogdieren, vogels en amfibieën. Uitgebreid wordt verhaald over de gevonden paddenstoel- en slijmzwamsoorten, die bezien worden in hun ecologische perspectief. Van elke paddenstoelsoort die als nieuw voor Nederland wordt aangemerkt, is een beschrijving opgenomen, die voorzien is van een gedetailleerde tekening. Aandacht wordt geschonken aan enkele saillante zaken, zoals zeldzaamheid, beekdalmycoflora, het ecologisch belang van kleine zwammen en de waarde van het gebied voor de paddenstoelenwereld.Gekroond kruikzwammetje (afbeelding: Coalescens)

De diepgang van het mycologische onderzoek is uniek voor Nederland en bracht een aantal markante feiten aan het licht. Na enkele jaren onderzoek kwam er meer inzicht in de opbouw van het gebied en vooral in de mycologische toplocaties die verspreid aanwezig waren. Op een gegeven moment werd een redelijk compleet beeld verkregen van de zeer bijzondere samenstelling van de gevonden soorten in relatie tot de specifieke plekken. Het geheel wordt aangeduid als “Beekdalmycoflora” en omvat 47 paddenstoelensoorten, waarvan er maar liefst 42 op de Rode lijst staan.

“Niet zomaar een bos…!!”  is vanaf 1 november 2012 verkrijgbaar.
De prijs bedraagt € 39,95 exclusief, € 46,70 inclusief verzendkosten. Het boek is te bestellen via emailadres helmond@paddestoelenkartering.nl

Tekst en afbeeldingen: Coalescens, Nederlandse Mycologische Vereniging