Camerapaal op de Wadden

Meehelpen aan onderzoek naar mosselbanken

Sovon Vogelonderzoek Nederland
19-APR-2013 - Vanuit je luie stoel meehelpen aan onderzoek op de Wadden. Dat kan met camerabeelden van het project Mosselwad. In dit project staan verschillende vragen centraal. Welke factoren spelen een rol bij het herstel van de mosselbanken? En kunnen wij met ingrepen de aangroei van mosselbanken stimuleren? Een samenwerkingsverband van onderzoeksinstituten onderzoekt waarom de mosselbanken, vooral die in de westelijke Waddenzee, nog steeds niet volledig zijn hersteld.

Bericht uitgegeven door Sovon Vogelonderzoek Nederland  op [publicatiedatum]

Vanuit je luie stoel meehelpen aan onderzoek op de Wadden. Dat kan met camerabeelden van het project Mosselwad. In dit project staan verschillende vragen centraal. Welke factoren spelen een rol bij het herstel van de mosselbanken? En kunnen wij met ingrepen de aangroei van mosselbanken stimuleren? Een samenwerkingsverband van onderzoeksinstituten onderzoekt waarom de mosselbanken, vooral die in de westelijke Waddenzee, nog steeds niet volledig zijn hersteld.

Mosselbanken zijn voor vele organismen een belangrijk ecotoop binnen de Waddenzee. Pogingen om mosselbanken aan te leggen zijn nog niet erg succesvol geweest. Proefbankjes op het Balgzand, bij Terschelling en Ameland verdwenen spoedig na aanleg. Vóórdat nieuwe pogingen worden ondernomen is het belangrijk inzicht te hebben in factoren die de overleving bepalen. Daarmee kan dan bij grootschaliger aanleg rekening worden gehouden.

Camerapaal op de Wadden (foto: Joost Versfelt)

Kennis uit camerabeelden
Om kennis over het herstel van mosselbanken ten behoeve van beheersmaatregelen te vergroten, worden meerdere factoren onderzocht van de omstandigheden waaronder mosselbanken kunnen ontstaan en stabiel blijven. Wil een mosselbank kunnen aangroeien of ontstaan, dan moeten er ten eerste mossellarven op een goede plaats terecht komen. Daarna moeten de mosselen voldoende tijd hebben om uit te groeien tot een stabiele mosselbank. Stormen en ijsgang kunnen delen van mosselbanken wegslaan. Een tweede belangrijke factor is predatie. In de Waddenzee leven vele soorten dieren die wel een mosseltje of twee lusten, zoals krabben, zeesterren en vogels. Met drie camerapalen in de Waddenzee willen we een beeld krijgen hoe deze factoren zich tot elkaar verhouden op oude, jonge en kleinschalig experimenteel aangelegde mosselbanken.

Meetellen via internet
Scholekster ’s nachts in beeld (foto: Mosselwad)Vogels en camera’s zijn een gouden combinatie; op talloze plekken ter wereld staan camera’s gericht op vogels. Meestal filmen ze nesten van vogels waar vele mensen met groot plezier naar kijken. De camerapalen filmen de wadvogels dag en nacht. Oftewel, er is heel veel filmmateriaal! Dus heb je even een minuutje? Iedereen kan helpen door filmbeelden van de drie camerapalen in de Waddenzee te bekijken. Per filmpje ben je ongeveer 20 seconden bezig. Hierbij hoeft in principe alleen gelet te worden op de belangrijkste mosseleters: scholeksters, eiders en zilvermeeuwen. Deze soorten zijn makkelijk te herkennen, dus iedereen kan meedoen. Naast de wadvogels zwerft er ook regelmatig een slechtvalk rond de camera’s! Om de invloed van deze roofvogel op de aanwezigheid van andere vogels te bestuderen, wordt de slechtvalk ook meegeteld.

Kortom, een leuk project dat zoveel inspanning kost als je zelf wilt. Je kunt zelf bepalen wanneer, waar en hoeveel beelden je bekijkt.

Meetellen kan via deze website. Maar lees wel eerst de handleiding!
Op www.sovon.nl/nl/content/mosselwad staat meer informatie over het project. 

Mosselwad is een samenwerking van vereniging Kust & Zee samen met IMARES Wageningen UR, Koninklijk Nederlands Instituut voor Zeeonderzoek (NIOZ), Sovon Vogelonderzoek Nederland en Universiteit Utrecht, Faculteit Geowetenschappen.

Tekst: Ernstjan Penninkhof, Sovon Vogelonderzoek Nederland
Foto's: Joost Versfelt; Mosselwad