Moerashertshooi
VOOR EENMALIG GEBRUIK

Klimaatbuffer Kempen~Broek buffert meer water

ARK Rewilding Nederland
18-MEI-2014 - In het Kempen~Broek bij Stramproy was de afgelopen weken niet te missen dat er hard werd gewerkt. ARK Natuurontwikkeling liet graafwerkzaamheden uitvoeren in de Siëndonk. Oude, natte en lemige bodems liggen nu weer aan de oppervlakte, nadat graafmachines de bodem van verdwenen vennen blootlegden. Op deze plekken wordt, tijdens periodes met veel regen, water gebufferd en ontstaan vennen en moerassen.

Bericht uitgegeven door ARK [land] op [publicatiedatum]

In het Kempen~Broek bij Stramproy was de afgelopen weken niet te missen dat er hard werd gewerkt. ARK Natuurontwikkeling liet graafwerkzaamheden uitvoeren in de Siëndonk. Oude, natte en lemige bodems liggen nu weer aan de oppervlakte, nadat graafmachines de bodem van verdwenen vennen blootlegden. Op deze plekken wordt, tijdens periodes met veel regen, water gebufferd en ontstaan vennen en moerassen.

Ooit bestond een groot deel van het Kempen~Broek uit vennen, venen en doorstroommoerassen. Nog geen honderd jaar geleden werden die ontgonnen. Toen ontstond er een landbouwgebied dat nog steeds behoorlijk nat was.

ARK Natuurontwikkeling voerde graafwerkzaamheden uit in de Siëndonk (foto: Bob Luijks)

In de vorige eeuw is tijdens de laatste ruilverkaveling veel van het oorspronkelijke reliëf verdwenen en is de bodem op veel plekken letterlijk op de kop gezet. Droge zandkoppen werden afgevlakt en moerassige laagtes werden opgevuld met zand.

Moerashertshooi (foto: Bob Luijks)Nu zullen vooral graafwerkzaamheden en herstel van de waterhuishouding het aanzicht van het gebied gaan bepalen. De oude laagtes zijn uitgediept zodat er weer water wordt vastgehouden. Met een deel van de grond zijn een aantal drogere koppen hersteld. De meest productieve grond van de bouwvoor is aangebracht op een aanliggend akkerbouwperceel. Deze agrariër heeft zo een drogere huiskavel gekregen. Het mes snijdt dus aan twee kanten: natuur en landbouw profiteren!

Hoe de natuur in de Siëndonk er in de toekomst precies uit gaat zien weten we niet, maar wel dat er dankzij het water en door begrazing een bijzonder moeras zal ontstaan. De verwachting is dat met het blootleggen van oude bodems ook zaadbanken zijn blootgelegd. Zaden van bijzondere planten die soms wel honderd jaar lagen te wachten krijgen nu hun kans om te kiemen. Eerder gebeurde dat ook in het nabijgelegen Luueke. Daar kiemden oude zaden van bijzondere planten zoals moerashertshooi en pilvaren.

Tekst: Denis Frissen, ARK
Foto's: Bob Luijks, Natuurportret