Natte natuur houdt Limburgse voeten droger

ARK Rewilding Nederland
10-JUL-2016 - Heftige regenbuien, we zien ze steeds vaker. De afgelopen weken zijn we getuige van veel neerslag in sommige delen van het land. Ondergelopen straten, tunnels en akkers waren volop in het nieuws. Naar verwachting neemt de kans op dit soort zware buien toe. Kunnen we al dat hemelwater wel aan? Hoe anticiperen we op die nattere toekomst? Natuurlijke klimaatbuffers bieden een deel van de oplossing.

De afgelopen tijd liepen vooral in de regio tussen Eindhoven en Roermond de neerslaghoeveelheden op tot recordhoogte. Juist in die regio werkt ARK Natuurontwikkeling aan de aanleg van natuurlijke klimaatbuffers. Dat zijn natuurgebieden die als een spons regenwater vasthouden, zodat dit water in omringende gebieden minder overlast veroorzaakt. En in tijden van extreme droogte bieden ze juist soelaas met een reservevoorraad schoon water.

Klimaatbuffer Raamweiden

Nat, natter, natst

Voor de natuurlijke klimaatbuffers, in het Kempen~Broek bijvoorbeeld, is veel regenwater geen probleem. Ze kunnen zowel een teveel als een tekort aan water opvangen. Daarvoor heeft ARK Natuurontwikkeling met vele partners oude vennen en doorstroommoerassen hersteld. En om het water niet te laten wegstromen, zijn sloten en greppels gedempt en drainagepijpen verwijderd. Zo kan het waterpeil in natte tijden stijgen en krijgt het Kempen~Broek weer langzaam maar zeker zijn landschap van kletsnat broekbos, vennen en moeras terug. Voor de verwachte klimaatverandering zijn meer van dit soort gebieden nuttig bij de opvang van water. Die natuurlijke klimaatbuffers leveren bovendien spectaculaire natuurgebieden op en van die natuur kunnen wij weer genieten.

Klimaatbuffer Siëndonk

Beleven in het GrensPark Kempen~Broek

De overvloedige regenval van de afgelopen maanden zorgt in het Kempen~Broek voor volle klimaatbuffers. Die grote hoeveelheden water hadden anders via beken voor extra problemen kunnen zorgen in agrarische en bewoonde gebieden. Wie door het Kempen~Broek wandelt of fietst, passeert de grote waterplassen in de Raamweide, het Siëndonk en op de Loozerheide. Deze plassen zijn, naast wateropvang, ideale plekken voor overnachtende en voedsel zoekende vogels. De natuur profiteert dan ook volop van de nattigheid: overal zie je libellen rond het water, boomvalken die daarop jagen, steltlopers rond de vennen en zelfs het zeldzame porseleinhoen is aanwezig.

Wie zelf de natuur rond de klimaatbuffers wil bewonderen is van harte welkom in het Kempen~Broek. Een goed startpunt voor een wandeling is Nieuw Vosseven, Lochtstraat 28, Stramproy. De gebieden zijn vrij toegankelijk via klappoortjes. Houd wel 25 meter afstand tot de runderen en paarden die hier het hele jaar grazen.

Tekst: Ellen Luijks en Ger van den Oetelaar, beide ARK Natuurontwikkeling
Foto's: Bob Luijks, Natuurportret