Nieuwe wilde natuur in Kempen~Broek dankzij de Postcode Loterij

ARK Rewilding Nederland
25-FEB-2024 - Het Kempen~Broek ligt in het grensgebied van de provincies Limburg en Noord-Brabant, en strekt zich uit over Vlaanderen. In het gebied liggen unieke, vaak natte natuurgebieden waarin bijzondere dieren leven, zoals de boomkikker en de wielewaal.

Dit natuurgebied is waardevol omdat het grotendeels 'van zichzelf' is: de natuur wordt gestuurd door haar eigen natuurlijke processen en zo min mogelijk door menselijk beheer, zoals maaien. Door de bijdrage van 2,1 miljoen euro van de Nationale Postcode Loterij ontstaan nieuwe mogelijkheden om het gebied te versterken, verbinden en de natuurlijkheid verder te vergroten.

 Het Kempen~Broek is van oorsprong een heel nat gebied. Vanaf het Kempens Plateau in Vlaanderen stroomt water via beken en doorstroommoerassen door het Grenspark. De natuur heeft hierdoor een uniek karakter en is waardevol als klimaatbuffer en leefgebied van soorten die van nat en weelderig houden, zoals de wielewaal, de boomkikker en de zwarte ooievaar

Bram Houben van ARK Rewilding Nederland: "Door de natuurgebieden in het Kempen~Broek beter te verbinden, kunnen dieren zich vrijer door het gebied verplaatsen. Voedingsstoffen en mineralen worden daarmee natuurlijker over een groter gebied verspreid, wat meer variatie in de natuur oplevert. Een groter gebied betekent ook dat andere wilde soorten zich in het gebied thuis kunnen gaan voelen. Ik hoop dat we in de toekomst de terugkeer van de zeldzame zwarte ooievaar kunnen vieren. Ook verwacht ik dat edelherten zich hier steeds beter thuis gaan voelen. Door de natuurlijkheid en de oppervlakte te vergroten, wordt ook de waarde van het gebied als klimaatbuffer versterkt: regenwater wordt in de natuur opgeslagen en bij droogte langzaam weer afgegeven."

Boomkikkers houden van het Kempen~Broek. Ze leven er niet in speciaal gegraven poelen, maar ze zoeken hun eigen weg in het door grote grazers begraasde halfopen landschap. Zonnend op een braam, zoals op deze foto, zijn ze perfect gecamoufleerd en alleen met een getraind oog, of met veel geluk, te ontdekken

ARK Rewilding Nederland zet zich in voor meer en wildere natuur in Nederland. De afgelopen tien jaar werkte ARK in het Kempen~Broek intensief aan het verbinden van natuurgebieden door het aankopen en inrichten van tussenliggende landbouwgebieden. Door grondruil konden boeren soms betere landbouwpercelen verkrijgen en de natuur de nattere percelen die juist voor natuurontwikkeling extra waardevol zijn. Na de inrichting zal Natuurmonumenten de nieuwe natuur in het Grenspark Kempen~Broek beheren als een wild, natuurlijk landschap dat ook door mensen volop beleefd kan worden.

 De grensoverschrijdende natuur in het Grenspark Kempen~Broek is één van Nederlands meest wilde gebieden: natuurlijke processen sturen de ontwikkeling van het gebied en tal van wilde soorten weten daardoor een leefgebied te vinden. ARK kan dankzij de Postcode Loterij nu nog meer gebieden verbinden en de schaal waarop de natuur zichzelf mag zijn vergroten

Tekst: ARK Rewilding Nederland
Beeld: Bob Luijks; Jeroen Helmer; ARK Rewilding Nederland