Van industrie- naar natuurgebied

ARK Rewilding Nederland
14-OKT-2018 - In het GrensPark Kempen~Broek is iets bijzonders gebeurd. Industrie heeft er plaatsgemaakt voor natuur. Het gebied vormt een belangrijke schakel in een langgerekt lint van natuurgebieden op de grens van Limburg, Brabant en Vlaanderen.

Wie komend voorjaar de nieuwe kijkheuvel bij Weert in het Kempen~Broek beklimt, kijkt uit over het frisse groen van de omliggende natuur, over het dal van de Tungelroysche Beek en op de Kruispeel. Over het moerasbos vliegen wespendieven en klinkt de zang van wielewalen, vanuit het riet laten roerdompen zich horen. Een natuurparel op een plek waar tot voor kort een straalbedrijf gevestigd was.

Straalbedrijf Cuijpers in 2012

In april werd het startschot gegeven voor de herinrichting van het voormalige Straalbedrijf Cuijpers. Het gebied is nu ingericht als natuurgebied met een uitkijkheuvel die straks een unieke blik op de omgeving biedt. Na twintig jaar onderhandelen kon in 2015 Straalbedrijf Cuijpers verhuizen naar een toekomstbestendige bedrijfslocatie binnen Weert. De verplaatsing werd mogelijk door een goede samenwerking tussen de eigenaar, ARK Natuurontwikkeling, provincie Limburg en gemeente Weert. ARK werkt samen met provincie Limburg aan aaneengesloten natuur in het Kempen~Broek en dankzij deze verplaatsing wordt dat verder mogelijk gemaakt.

Bij de herinrichting is vervuilde grond, die verspreid over het gebied aanwezig was, gebruikt om een uitkijkheuvel mee te maken. De vervuilde grond is ingepakt en afgedekt met een dikke laag schone grond. Deze schone grond is afkomstig van natuurprojecten op andere plekken in de omgeving. Door de sanering is dertig hectare natte natuur in het Kempen~Broek gerealiseerd. Hierdoor kan er nu een groot doorstroommoeras ontstaan. Het moeras wordt gevoed met kwelwater. Het water stroomt niet meer snel weg via diepe watergangen, maar blijft veel langer in het gebied. Tijdens natte periodes wordt het regenwater opgevangen. Deze zogenaamde klimaatbuffer zorgt dus voor droge voeten in natte tijden en aanvoer van water tijdens droogte.

Op 8 oktober heeft de aannemer het gebied weer aan ARK overgedragen en is de sanering formeel afgesloten. De komende maanden wordt er nieuw groen aangeplant. Als het project afgerond is, zal ARK de gronden overdragen aan Natuurmonumenten. Het terrein gaat deel uitmaken van natuurgebied de Kruispeel en vormt straks een belangrijke verbinding tussen verschillende andere natuurgebieden in het Kempen~Broek. De familie Cuijpers is van plan het naastgelegen landhuis ‘Les Beaux Champs’ in oude glorie te herstellen en huis en landgoed een toeristische invulling te geven.

Tekst: Nico de Koning, ARK Natuurontwikkeling
Foto's: Erwin Christis