Boomkikker ontdekt nieuw natuurgebied in Kempen~Broek

ARK Rewilding Nederland
14-MEI-2017 - Voor het eerst werd een boomkikker in het natuurgebied Siëndonk in het Kempen~Broek gehoord. Vanuit Vlaanderen heeft de boomkikker dit nieuwe gebied weten te koloniseren.

Op 9 mei werd door vrijwilliger Johan Leurs, bezig met een broedvogelinventarisatie, voor het eerst een boomkikker in het natuurgebied Siëndonk in het Kempen~Broek gehoord. Dit gebied is pas enkele jaren geleden door ARK Natuurontwikkeling ingericht als natuurgebied en de aanwezigheid van deze zeldzame kikker is een kroon op het werk.

In het GrensPark Kempen~Broek laat de boomkikker weer van zich horen. Het gebied op de grens van Nederland en Vlaanderen bij Weert was van oorsprong rijk aan moerassen en de boomkikker kwam er tot in de twintigste eeuw voor. In de jaren vijftig en zestig werd het stil rond dit bijzondere kikkertje met zijn exotische uiterlijk. Niet alleen in het Kempen~Broek, maar ook op veel andere plekken in Zuid-Nederland en België verdween het nagenoeg. Belangrijke oorzaken waren het droogleggen van moerassen en het opruimen van ruigten, struwelen en poelen.

Al meer dan vijfentwintig jaar wordt gewerkt aan natuurontwikkeling in het Kempen~Broek. Moerasherstel is een van de speerpunten en dat heeft dat succes. De boomkikker, met zijn hoge eisen aan de omgeving, keerde terug naar het Kempen~Broek in Vlaanderen en nu dus ook in deelgebied Siëndonk bij Stramproy.

De Siëndonk is enkele jaren geleden getransformeerd, door ARK Natuurontwikkeling in opdracht van de provincie Limburg, van landbouw- naar natuurgebied; voor de ontwikkeling van natte natuur, maar ook om te fungeren als klimaatbuffer. Tijdens periodes met veel neerslag kan hier het water worden opgevangen. Hiervoor werden oorspronkelijke laagtes en vennen uitgegraven en runderen begrazen het gebied. Het natuurgebied ontwikkelt zich nu tot een waardevol moeras.

Siëndonk, Kempen~Broek in 2016

Johan Leurs noteerde tijdens een broedvogelinventarisatie afgelopen week bijzondere broedvogels op de kaart. Territoria van sprinkhaanzanger, roodborsttapuit, kievit (met jongen) en gele kwikstaart werden vastgesteld. Bij de vennen konden zomertaling, watersnip en krakeend worden bijgeschreven. En in het aangrenzende bos zongen onder andere wielewaal, houtsnip en zomertortel. Geen alledaagse soorten, maar de klapper van de avond kwam tijdens de afsluiting van de inventarisatieronde. Op zoek naar de waterral, die hier vorige week nog zat te roepen, werd opeens een roepende boomkikker gehoord!

De boomkikker heeft de Siëndonk op eigen kracht bereikt vanuit leefgebied over de grens in het Vlaamse deel van het Kempen~Broek. De Siëndonk en aangrenzende gebieden in Nederland lijken geschikt voor een populatie boomkikkers. Er is visvrij water dat geschikt is voor de voortplanting en in het begraasde gebied staan ruigtes waarin ze zich kunnen terugtrekken.

Tekst: Twan Teunissen en Ger van de Oetelaar, ARK Natuurontwikkeling
Foto’s: Bob Luijks (leadfoto: boomkikker); Erwin Christis