Vogelkijkhut in Korendijkse Slikken

Unieke natte natuur van de Korendijkse slikken in ere hersteld

Provincie Zuid-Holland
30-OKT-2019 - Het natuurgebied Korendijkse Slikken in de Hoeksche Waard heeft in 2019 een ware metamorfose ondergaan. Verbeteringen voor de natuur én het beleven daarvan maken het gebied aantrekkelijker voor dier én mens. Bijzondere plant- en diersoorten keren er terug en de bezoekers kunnen nu vanaf een nieuw wandelpad en kijkhut het gebied bewonderen. Op woensdag 23 oktober 2019 was de feestelijke opening.

De Korendijkse Slikken liggen in het Natura 2000-gebied Haringvliet, onderdeel van toekomstig Nationaal Park NLDelta. Na de bouw van de Haringvlietdam was de natuur steeds verder verdroogd. De slikken slibden dicht en raakten overwoekerd. Ruigere vegetatie, zoals late guldenroede, verdrong veel van de oorspronkelijke planten en daarmee verdwenen ook de oorspronkelijke dieren en planten uit het gebied.
Sinds begin dit jaar gaan de Haringvlietsluizen regelmatig op een kier, nadat het gebied 47 jaar helemaal afgesloten is geweest. Een belangrijke stap voor het herstel van de unieke deltanatuur in en om het Haringvliet. Vanuit het Droomfonds Haringvliet deed zich een kans voor om het gebied weer natter en drassiger te maken en zo de unieke deltanatuur in ere te herstellen. Samen met de partners van het Droomfondsproject Haringvliet heeft Natuurmonumenten de afgelopen maanden gewerkt aan natuurherstel en de aanleg van recreatieve voorzieningen rondom het Haringvliet. Het geeft de ontwikkeling van de deltanatuur een flinke impuls, net als onlangs afgeronde projecten Spuimonding-Oost, Vogeleiland Bliek en de Zuiderdiepgorzen.

Typische slikkige oevers in het gebied

Water terug in de slikken

Om de kenmerkende natuur te behouden en te versterken, was het nodig om het gebied meer in contact te brengen met het water, en zo de natuur weer te vernatten. In totaal is er zo’n twintig hectare grond afgegraven en verlaagd, waardoor de unieke deltanatuur weer terugkomt. Guldenroede houdt niet van natte voeten en zal daardoor plaatsmaken voor riet. Het gebied maakt nu weer deel uit van de intergetijdezone. Om het water vast te houden in het gebied is er een stuw geplaatst in een kreek waar het water van het Haringvliet binnenkomt. Oude kreken zijn weer opengegraven, zodat het water beter door en over de riet- en graslanden kan stromen. Dit alles met als doel het gebied langer nat te houden, wat goed is voor de typische flora en fauna van de deltanatuur.

Bruine kiekendief

Chantal van Burg, boswachter van Natuurmonumenten: “Je ziet gelukkig alweer allerlei oorspronkelijke natuur terugkomen: planten als zeegroene rus, zilte zegge, rode ogentroost, fioringras, watermunt en heemst. En die trekken weer vogels aan zoals de grutto, de waterral, de rietzanger, de bruine kiekendief, de kuifeend en de wintertaling. Maar ook de zeldzame noordse woelmuis profiteert hiervan. Ook de zeearend en de visarend zagen we de afgelopen weken zelfs al wekelijks op hun doorreis naar het zuiden. Typisch soorten die juist baat hebben bij robuuste deltanatuur. Al tijdens de afgravingen zagen we effect van de werkzaamheden. De graafmachines waren nog niet uit het zicht of de lepelaars en zilverreigers stonden al in de net uitgegraven kreken te zoeken naar vis. Ook het groene jonge riet schiet uit de grond en tekent mooi af tegen de ruigte in het landschap. Wij hopen dat deze ontwikkeling zich doorzet, waarbij we vooral aandacht hebben voor het waterbeheer. Het water speelt hier namelijk de hoofdrol.”

Lepelaar

Prachtig uitzicht

Ook voor het publiek is dit natuurherstel voordelig: bezoekers kunnen het gebied nu nog beter beleven. Vanaf de vernieuwde wandelroute met verhoogd wandelpad kun je de vernatting van het gebied goed zien. Maak een tussenstop bij de nieuwe kijkhut om goed zicht te hebben op de vernatte delen in het gebied. Een heel ander kijkpunt heb je vanaf de kijkterp met prachtig uitzicht op het Spui en het Haringvliet. Daarnaast is de openstelling van het gebied uitgebreid. Van 15 juli tot en met 15 maart kun je hier wandelen en vogels kijken. Om rust te garanderen tijdens het broedseizoen van de bruine kiekendief, is het gebied in de overige maanden gesloten. Het rondje Pit, ook bereikbaar vanaf de parkeerplaats van de Leenherengorzenpolder (Westdijk 16 in Goudswaard), is wel jaarrond open.

Noordse woelmuis

Naar een dynamische natuur

In het Droomfondsproject Haringvliet werken zes organisaties samen met partners in de regio aan het herstel van de ooit zo unieke deltanatuur van het Haringvliet: Natuurmonumenten, ARK Natuurontwikkeling, Staatsbosbeheer, Sportvisserij Nederland, Vogelbescherming Nederland en het Wereld Natuur Fonds. Daarnaast kreeg de vernieuwing van de Korendijkse Slikken een belangrijke financiële impuls van de provincie Zuid-Holland via de landschapstafel Haringvliet.

NLDelta is een Nationaal Park in oprichting. Het is tevens een programma dat staat voor de ontwikkeling van natuur, economie en leefbaarheid in Biesbosch en Haringvliet. Hierin werken overheden, organisaties en bewoners samen aan behoud en ontwikkeling van de natuur, en aan de beleving daarvan.

Kijk op de website van NLDelta voor de wandelroute door de Korendijkse Slikken. Meer over de natuur in dit gebied leest u op de website van Natuurmonumenten.

Tekst: provincie Zuid-Holland, Natuurmonumenten en NLDelta
Foto's: Chantal van Burg (leadfoto: vogelkijkhut in Korendijkse Slikken); Gert Huijzers; Dirk Dekker; Bob Catsburg